Seco Tools AB

Valberedningens för Seco Tools AB förslag till styrelse inför årsstämman 2011

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2011 15:45 CET

Valberedningen för Seco Tools AB föreslår omval av Annika Bäremo, Stefan Erneholm, Staffan Jufors, Peter Larson, Carl-Erik Ridderstråle och Anders Ilstam samt nyval av Alrik Danielson och Lars Bergström. Till styrelseordförande föreslås omval av Anders Ilstam.

Jan-Erik Forsgren och Kai Wärn har avböjt omval.

Alrik Danielson är född 1962, civilekonom, VD och koncernchef i Höganäs AB, styrelseledamot i Jernkontorets fullmäktige, EFG European Furniture Group AB och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren. Alrik har tidigare haft chefsbefattningar inom AB SKF.

Lars Bergström är född 1958, civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan och har en MBA-examen från Uppsala Universitet. Lars Bergström är sedan 1 januari 2011 VD och koncernchef i Seco Tools AB. Lars har lång erfarenhet från svensk verkstadsindustri genom tidigare erfarenheter som VD och koncernchef för BE Group AB, VD och koncernchef för Karoline Machine Tools (KMT) samt innehaft flera ledande positioner inom ABB-koncernen.

Valberedningen har bestått av Lars Pettersson, Sandvik AB, ordförande, Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder, Ramsay J Brufer, Alecta Pensionsförsäkring, Johan Ståhl, Lannebo Fonder samt Anders Ilstam, Seco Tools styrelseordförande.

Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i kallelsen till årsstämman.

Årsstämma i Seco Tools AB kommer att hållas tisdagen den 3 maj 2011 kl. 11.30 i Folkets Hus, Fagersta.

Fagersta den 1 februari 2011

SECO TOOLS AB (publ)

Ytterligare information kan erhållas av Anders Ilstam, styrelseordförande, tel. 070-630 76 02.

Informationen är sådan som Seco Tools AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 februari 2011 kl. 15.00.