Softronic AB

Valberedningens förslag

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 09:59 CEST

Valberedningens förslag inför Softronic ABs årsstämma 6 maj 2009

Bolagets valberedning, som består av Rolf Jinglöv, styrelseordförande i Softronic, Stig Martín, styrelseledamot i Softronic och valberedningens ordförande, Petter Stillström, styrelseledamot i Softronic och John Örtengren (Aktiespararna), lämnar följande förslag till beslut att fattas av årsstämman. Bakom förslagen står aktieägare som representerar cirka 71 % av totala antalet röster i bolaget.

Förslag till val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Rolf Jinglöv väljs till ordförande vid årsstämman.

Antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sju ledamöter och inga suppleanter.

Förslag till arvoden till styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår att styrelsearvode skall utgå med 70.000 kr vardera till de ledamöter som inte är anställda i bolaget. Till revisorn föreslås utgå ersättning enligt räkning.

Förslag till val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Anders Eriksson, Rolf Jinglöv, Stig Martin, Mats Runsten, Marika Wassberg Skärvik och Ragnar Wilton samt Petter Stillström. Valberedningen föreslår vidare att Rolf Jinglöv skall utses till styrelseordförande. Om Jinglövs uppdrag som styrelseordförande skulle upphöra i förtid, skall styrelsen inom sig välja ny ordförande.

_________________________
April 2009
Valberedningen i Softronic AB (publ)

För mer information: Rolf Jinglöv, 070-520 39 10, Styrelseordförande
rjinglov@hotmail.com