Entraction

Valberedningens förslag

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2010 09:58 CEST

Entraction Holding AB:s valberedning föreslår bolagsstämman att till nya
styrelseledamöter i Bolaget välja Henrik Kvick och Richard Tour.

Henrik Kvick, född 1977, är utbildad civilingenjör industriell ekonomi vid
Linköpings universitet. Kvicks huvudsakliga sysselsättning är egen
investeringsverksamhet. Han är även styrelseordförande i Svensk
Internetrekrytering AB (publ). Kvick äger 1 416 753 B-aktier i Entraction
Holding AB via holdingbolag.

Richard Tour, född 1978, är utbildad civilekonom vid handelshögskolan i
Stockholm. Tours huvudsakliga sysselsättning är egen investeringsverksamhet med
fokus på onlinespelbranschen sedan 2004. Han äger 220 000 B-aktier i Entraction
Holding AB.

Styrelseordförande Börje Fors och ledamoten Jon Jonsson är fortsatt kvar i
styrelsen.

För ytterligare information, kontakta:
Börje Fors, styrelseordförande, +46 73 600 85 18


Om Entraction
Entraction är en internationell koncern inom den digitala spelindustrin.

Entraction Holding arbetar med övergripande frågor rörande strategi,
affärsutveckling samt finansierings- och kompetensförsörjning i koncernen.
Bolaget utvärderar löpande affärsmöjligheter som kan stärka och utveckla
koncernens leverantörsverksamhet.

Entraction Solutions erbjuder kompletta system för internetspel och driver via
dotterbolag ett av världens största pokernätverk. Bolaget erbjuder partners
mjukvaror för poker, betting, casino och bingo samt kringtjänster som
webbdesign, spellicenser, drift, betalningslösningar, promotionverktyg och
dygnetruntsupport till slutkunder. Pokernätverket drivs av dotterbolag på Malta
som är licensierade att marknadsföra och bedriva egen spelverksamhet samt även
att leverera speltjänster till partners i pokernätverket.

Entraction Holding AB är listat på First North Premier och har ca 7 000
aktieägare. Bolagets Certified Advisor är Remium AB. Läs mer på
www.entraction.com.