Intrum Justitia AB

Valberedningens förslag inför 2010 års årsstämma i Intrum Justitia AB (publ)

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2009 16:02 CET

I valberedningen inför Intrum Justitias årsstämma 2010 ingår Anders Rydin (ordförande), SEB fonder, Philip Wendt, Länsförsäkringar fonder, Conny Karlsson, CapMan Public Market Fund, Hannes J Hafstein, Horn Fjárfestingarfélag ehf, KG Lindvall, Swedbank Robur fonder. Lars Lundquist, styrelsens ordförande, har adjungerats till valberedningen.

Valberedningen har meddelat Intrum Justitia att den till bolagets årsstämma den 25 mars 2010 föreslår att antalet styrelseledamöter ska fortsatt vara sju och att sex av de nuvarande ledamöterna omväljs. Dessa är Matts Ekman, Helen Fasth-Gillstedt, Lars Förberg, Lars Lundquist, Charlotte Strömberg och Fredrik Trägårdh. Bo Ingemarsson har avböjt omval.

Till ny styrelseledamot föreslår valberedningen Joakim Rubin.

Joakim Rubin är Senior Partner på CapMan Public Market Fund och styrelseledamot i Nobia AB. Rubin innehade mellan 1995 och 2008 flera olika befattningar på Handelsbanken Capital Markets såsom bland annat Head of Corporate Finance and Debt Capital Markets samt ledamot i Handelsbanken Capital Markets Management Team. Rubin har en magisterexamen från Tekniska Högskolan vid Linköpings Universitet. Antal aktier i Intrum Justitia AB: 0.

Valberedningen föreslår även omval av Lars Lundquist som styrelsens ordförande samt oförändrade arvoden för såväl styrelsens ordförande som övriga ledamöter och kommittéarbete. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår även att styrelsens ordförande, Lars Lundquist, ska utses till ordförande vid årsstämman.

Fullständig redogörelse för kandidaternas olika styrelseuppdrag, övrig information om kandidaterna, föreslagna arvoden samt valberedningens förslag till kriterier för hur ny valberedning ska utses kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och publiceras även på bolagets webbplats. I anslutning därtill publiceras även valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse på bolagets webbplats.

Aktieägare som representerar cirka 23 procent av aktiekapital och röster i bolaget har meddelat att de stödjer förslagen.

För ytterligare information v g kontakta:

Anders Rydin, valberedningens ordförande
Tfn: 070 833 62 90

Fanny Wallér, kommunikationsdirektör
Tfn: 08 546 102 08
Mob: 070 692 77 79
E-post: f.waller@se.intrum.com

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 300 anställda i 23 marknader. Koncernens omsättning uppgick 2008 till 3,7 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid Nasdaq OMX Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com