New Wave Group AB

Valberedningens förslag inför årsstämman 2009

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 16:26 CEST

Jan Lidén har meddelat att han inte längre står till förfogande för val som styrelseledamot och styrelseordförande i New Wave Group, vilket beklagas av valberedningen. Förslag på val av ny styrelseordförande kommer att presenteras i god tid före årsstämman, som äger rum den 19 maj 2009 i Göteborg. Övriga förslag enligt valberedningens förslag som offentliggjordes 2009-02-20 kvarstår oförändrade.

Göteborg den 8 april 2009
New Wave Group AB (publ)
Valberedningen

För ytterligare information kontakta:
Torsten Jansson, Styrelseordförande och huvudägare i New Wave Group, tel 031-712 89 01