ReadSoft

Valberedningens förslag till Årsstämman: Peter Gille föreslås som ny styrelseledamot i ReadSoft

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2009 13:35 CEST

Valberedningen i ReadSoft AB, som består av ledamöterna Göran E Larsson, Hans Forssman (Livförsäkrings AB Skandia), Jan Andersson samt Lars Appelstål, föreslår Peter Gille till ny styrelseledamot i bolaget. I övrigt föreslår valberedningen bl. a. följande till Årsstämman den 22 april:

Ordförande på stämman: Göran E Larsson Antalet styrelseledamöter och suppleanter: Sex (fem) ordinarie ledamöter utan suppleanter Styrelsearvode: Arvode om 750 000 kronor att fördelas med  270 000 kronor (oförändrat) till styrelsens ordförande samt med 120 000 kronor (oförändrat) vardera till de fyra styrelseledamöterna som ej innehar operativa funktioner i bolaget.   Styrelse: omval av Göran E Larsson, Lennart Pihl, Lars Appelstål, Anna Söderblom, Håkan Valberg samt nyval av Peter Gille. Styrelseordförande: omval av Göran E Larsson
Peter Gille är född 1962. Han är utbildad civilekonom med en MBA och har 20 års erfarenhet av arbete inom globala IT-koncerner. Tidigare befattningar har varit inom Corda Adesystem, Enator Corda och Oracle. Peter är idag VD för Nexus Technology och styrelseledamot i Tritech Teknik.

Årsstämman kommer att hållas onsdagen den 22 april kl. 15.00 på Marina Plaza, Kungstorget 6, Helsingborg. Ytterligare information framgår av kallelsen till stämman som offentliggjordes den 24 mars.

Valberedningens förslag i sin helhet finns på hemsidan www.readsoft.se.

För ytterligare information kontakta: Hans Forssman, ordförande i valberedningen Tel: 08 788 31 12 Göran E Larsson, ledamot i valberedningen och ordförande i styrelsen för ReadSoft                          Tel: 0705 65 68 69

Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för Dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll.ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Specialiserade så kallade "Solution Labs" för processer inom SAP, Oracle, Microsoft, och Capture, säkerställer att ReadSoft levererar spjutspetsteknologi med högt kundvärde. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För mer information, besök www.readsoft.com.