Cision

Valberedningens förslag till beslut på Cisions årsstämma

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2010 09:07 CET

Cisions valberedning, som består av ordförande Göran Espelund (Lannebo Fonder AB), Bengt A. Dahl (Fairford Holdings Scandinavia AB), Bertil Villard (Cyril Acquisition AB) och Anders Böös (styrelseordförande i Cision AB), föreslår nedan angivna förslag till beslut.

• Valberedningen föreslår att Anders Böös, tillika styrelsens ordförande, utses till ordförande vid årsstämman.

• Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara åtta samt att inga suppleanter skall utses.

• Valberedningen föreslår att styrelsearvode skall utgå med oförändrat 1 800 000 kronor att fördelas i enlighet med följande: 600 000 kronor per år till ordföranden och 200 000 kronor per år till vardera ledamot som inte är anställd i bolaget. Valberedningen föreslår vidare att ersättning till ledamöter i revisionskommittén skall utgå med oförändrat 300 000 kronor per år, varav 200 000 kronor till ordföranden i revisionskommittén samt att ersättning till ledamöter i ersättningskommittén skall
utgå med oförändrat 150 000 kronor per år, varav 100 000 kronor till ordföranden i ersättnings¬kommittén.

• Valberedningen föreslår att arvode till revisorn under mandatperioden skall utgå löpande enligt av Cision AB godkänd räkning.

• Valberedningen föreslår omval av Anders Böös, Hans-Erik Andersson, Alf Blomqvist, Pia Gideon, Hans Gieskes, Thomas Heilmann, Peter Leifland och Gunilla von Platen som styrelseledamöter. Anders Böös föreslås kvarstå som styrelsens ordförande.


Cision AB (publ)


Cision AB
114 88 Stockholm
Tfn: 08-507 410 00
www.cision.com

Cision skapar förutsättningar för företag och organisationer att fatta bättre beslut och nå bättre resultat genom plattformen CisionPoint, som erbjuder tjänster för kommunikations- och PR-ansvariga. Med lokal expertis och global räckvidd levererar Cision relevant medieinformation, målgruppsanpassade distributionstjänster, mediebevakning och kvalificerade analyser. Cision har kontor i Europa, Nordamerika och Asien samt partners i 125 länder. Cision AB är noterat på Stockholmsbörsen och omsatte 1.8 miljarder 2008.