Meda AB

Valberedningens förslag till styrelse

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2006 10:26 CET

Valberedningen i Meda AB, som består av Karl-Magnus Sjölin (Stena Sessan) ordförande, Petter Odhnoff (Andra AP-fonden), Olof Neiglick (Nordea Fonder), Bengt Julander (Kaprik Invest) samt Peter Sjöstrand (styrelsens ordförande) föreslår att antalet styrelseledamöter utökas med en ledamot till sex ordinarie ledamöter och ingen suppleant.

Till styrelseledamöter föreslås omval av Bert Åke Eriksson, Anders Lönner, Peter Sjöstrand och Anders Waldenström samt nyval av Marianne Hamilton och Tuve Johannesson. Lennart Perlhagen har avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås Peter Sjöstrand.

Marianne Hamilton är Senior Vice President, Organizational Development & Management Resources inom Atlas Copcos koncernledning och är styrelseledamot i Alecta.

Tuve Johannesson är styrelseordförande i Familjen Hans Rausings Stiftelse för industriinvesteringar och innehar en rad styrelseuppdrag i både svenska och internationella företag.

Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) kommer att hållas torsdagen den 4 maj 2006 och kallelse sker i början av april.

Aktieägare som tillsammans representerar mer än 50 % av det totala antalet aktier och röster i bolaget har uppgivit att de stödjer förslagen.


För eventuella frågor kontakta:
Valberedningens ordförande Karl-Magnus Sjölin tel. +46 31 774 35 30