Beijer Electronics AB

Valberedningens förslag till styrelse för 2010

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2010 13:14 CET

Valberedningen i Beijer Electronics AB har meddelat bolaget att den till årsstämman den 26 april 2010 kommer att föreslå omval av styrelseledamöterna Stig-Arne Blom, Bert Åke Eriksson, Ulrika Hagdahl, Anders Ilstam, Joen Magnusson samt bolagets VD Fredrik Jönsson.

Hans Linnarson har avböjt omval och som ny styrelseledamot föreslås Maria Khorsand, VD för SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, med 17 års erfarenhet inom Ericsson, senast som VD för Ericsson Technology Licensing. Därutöver har Maria Khorsand varit verksam inom OMX Technology samt VD för Dell AB.

Vidare föreslår valberedningen att styrelsens nuvarande ordförande Anders Ilstam kvarstår som dess ordförande. Aktieägare som representerar drygt 50 procent av aktiekapital och röstetal i bolaget har meddelat att de kommer att stödja förslaget.

Förslag till arvoden m m kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman.

I årets valberedning ingår:

Ulf Hedlundh, Svolder AB
Mauritz Sahlin, Stena Sessan AB, ordförande och sammankallande
Per Trygg, SEB
Anders Ilstam, styrelsens ordförande
Arne Lööw, Fjärde AP-fonden


Beijer Electronics årsstämma hålls måndagen den 26 april kl 16.00 på Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö.
Frågor kring valberedningens arbete besvaras av Mauritz Sahlin på tel 070-537 11 01, frågor kring Beijer Electronics ställs till VD och koncernchef Fredrik Jönsson på tel 040-35 86 00 eller mobil 070-517 16 26.
Beijer Electronics AB är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom automation som utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en internationell koncern med dotterbolag i 14 länder, runt 550 anställda och en omsättning på 1,3 miljarder kronor per år. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholms Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijerelectronics.se.