Cardo AB

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE I CARDO

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2007 09:01 CET

Valberedningen föreslår omval av samtliga ledamöter i Cardos styrelse.

Cardos valberedning föreslår årsstämman omval av styrelseledamöterna Fredrik Lundberg, som även föreslås omvald som ordförande i styrelsen, Peter Aru, Tuve Johanneson, Berthold Lindquist, Carina Malmgren Heander, Lennart Nilsson, Bengt Pettersson och Anders Rydin.

Vidare föreslår valberedningen att styrelsens arvode höjs med 50.000 kronor till 400.000 kronor för ordföranden, och med 25.000 kronor till 200.000 kronor för övriga ledamöter icke anställda i koncernen.

Valberedningen föreslår dessutom att Fredrik Lundberg utses till ordförande för Cardos årsstämma 2007, som äger rum på Malmö Opera den 2 april kl 17.00.

Malmö den 16 februari 2007
Cardo AB (publ)

StyrelsenFör ytterligare information kontakta:
Valberedningens ordförande Ulf Lundahl, tel 08-463 06 00


Cardo är en internationell industrikoncern med ledande varumärken, som erbjuder lösningar med kvalitetsprodukter, hög servicenivå och stort applikationskunnande till industriella kunder. Koncernen har starka positioner på marknaderna för port- och logistiksystem, teknik för avloppsvattenrening, system för massa- och pappersindustrin samt garageportar. Verksamheten bedrivs i divisionerna: Door & Logistics Solutions, Wastewater Technology Solutions, Pulp & Paper Solutions och Residential Garage Doors. Koncernen har cirka 5.900 anställda i drygt 30 länder och en omsättning på cirka 8,6 miljarder kronor. Huvudkontoret finns i Malmö.