StrongPoint Sverige

Valberedningens förslag till styrelse i CashGuard

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 14:06 CET

Valberedningens förslag till styrelse i CashGuard
Med anledning av större ägarförändringar i CashGuard AB (publ) och bortgången av Ivar Formo har vissa större aktieägare i bolaget begärt att det hålls en extra bolagsstämma. Styrelsen har kallat till en extra bolagsstämma att äga rum den 16 februari 2007, varvid bland annat val av styrelse kommer att behandlas. Med anledning härav har valberedningen, bestående av Leif Flemming Bakke, ordförande, Ulf Davidson, Lars Nyberg och Christer Zetterberg, beslutat om framläggande av följande förslag. http://www.cashguard.se/se/zino.aspx?articleID=15114