Proffice AB

Valberedningens förslag till styrelse i Proffice AB

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 10:20 CET

Proffices valberedning föreslår att Katarina Mellström väljs som ny ledamot i styrelsen för Proffice AB (publ) i samband med årsstämman 2011.

Förslaget innebär även omval av styrelseledamöterna Lars Murman, som även föreslås bli omvald som ordförande i styrelsen, Karin Eliasson, Christer Hägglund, Joakim Rubin och Cecilia Daun Wennborg. Gunilla Wikman har avböjt omval.

Katarina Mellström är 48 år, civilekonom och arbetar som managementkonsult på det egna bolaget IMM Consulting. Katarina Mellström har tidigare varit verkställande direktör och Sverigechef på Fujitsu Services AB Sverige och verkställande direktör och koncernchef på Mandator AB. Dessförinnan hade hon flera ledande positioner på Ericsson AB under en tioårsperiod, varav de sista fyra åren som Vice President för Service Business Area Advise. Katarina Mellström ingår i styrelsen för Gunnebo AB.

Valberedningens motiverande yttrande samt övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets webbplats.

För mer information kontakta
Karl Åberg, ordförande i valberedningen, tel: 070-605 52 62

Proffice är det specialiserade bemanningsföretaget med över 10 000 medarbetare i Norden. Vi verkar inom personaluthyrning, rekrytering och omställning. Profficeaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. www.proffice.com.