Granskningsnämnden för radio och TV

Valbevakningen på regional nivå

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2004 10:22 CEST

På uppdrag av Granskningsnämnden för radio och TV har professor Lowe Hedman vid institutionen för informationsvetenskap vid Uppsala universitet undersökt hur valet 2002 bevakades regionalt.

Rapporten Den regionala valbevakningen 2002 innehåller en studie av främst nyhetsprogram och nyhetsartiklar tre veckor före valet 2002. De medier som har analyserats är tre av Sveriges Radios, Sveriges Televisions respektive TV4:s regionala sändningar samt tre regionala tidningarnas utbud inom samma geografiska områden. De tre regionerna är Mora, Sundsvall och Uppsala med omnejd. Vissa jämförelser har gjorts med resultat från studier av rikstäckande medier. Studien visar bl.a. att

 skillnaden mellan de olika medierna är påtaglig

 etermedierna är mindre informationsrika än tidningarna

 TV4:s sändningar är mer återhållsamma och försiktiga än övriga medier

 det lokala materialet dominerar i de lokala medierna

 det förekommer ingen kritisk granskning av den förda politiken

Rapporten finns tillgänglig på nämndens webbplats www.grn.se (under rubriken informationsmaterial) och kan beställas på telefon: 08-606 79 72

Frågor besvaras av rapportens författare Lowe Hedman, telefon: 018-471 15 02