Borås Stad

Valdeltagandet bland förstagångsväljarna i Borås ökar

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2010 14:32 CEST

Valdeltagandet bland förstagångsväljarna i Borås ökar, från 72% år 2006 till 77% i höstens val. 

Valnämnden har för andra allmänna valet i rad satsat på en kampanj som riktat sig mot förstagångsväljare. En särskild kampanjsida har funnits på webben, riktad information via Spotify, servetter på restauranger och caféer har varit några inslag vid sidan av traditionella verktyg som affischer, knappar och flygblad.

- Oerhört glädjande säger Valnämndens ordförande Kjell Bergenholtz (M). Att för andra valet i rad få ett ökat valdeltagande bland förstagångsväljarna är viktigt för demokratins framtid. Om vi kan få en ökande andel förstagångsväljare att rösta tror vi att det beteendet sitter i resten av livet, säger Kjell Bergenholtz. På så sätt ökar också valdeltagandet i stort.

Vid sidan av Valnämndens riktade kampanj, i vilken Ungdomsrådet deltagit, har också skolorna haft både skolval och andra aktiviteter kopplade till valet. I stadsdelarna Norrby och Hässleholmen har särskilda valambassadörer varit verksamma.

Ytterligare information kan lämnas av Valnämndens ordförande Kjell Bergenholtz, tfn 033-10 42 86 eller 0736-27 60 98 och Kommunsekreterare Göran Björklund, tfn 033-35 83 00 eller 0768-88 83 00.