NewsMachine AB

Valet 2010 – Partiledarna inför slutspurten, vecka 35

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2010 07:18 CEST

- Mona Sahlin får för tredje veckan störst publicitet

- Mona Sahlin dominerar återigen sin grupp stort

- MP ligger kvar på 6% av all publicitet

- Jimmie Åkesson och Rickard Falkvinge får tillsammans bara 3,8% av all publicitet

Det är valår och valkampen pågår för fullt, både nationellt och lokalt. Det är nu 2 veckor kvar till valdagen och vi är nu mitt uppe i slutspurten för valrörelsen.

Valåret 2010 ser ut att bli ovanligt intressant från en mängd aspekter. Flera partier ligger nära den undre gränsen, det nya Piratpartiet, Sverigedemokraternas eventuella intåg i riksdagen, partiledarnas interna ställning, den inre dynamiken i de två allianserna, ekonomins utveckling, etc. För att bara nämna några frågeställningar.

Den tionde rapporten handlar om partiledarna under första veckan i september. Jämfört med förra veckan så har publiciteten ökat med drygt 7%. Och en del förändringar har skett mellan partiledarna.

Där enstaka händelser och utspel naturligtvis får en större effekt än över längre mätperioder. Men det är ändå intressant att se det verkliga genomslaget för partiernas ansträngningar i massmedia. Alla ”tävlar” ju om att synas och nå ut med ”sina” frågor. Och som alla partier vet, så kan en vecka kan vara mycket ”lång” i en valrörelse, framförallt i slutspurten.

I den media mätning som gjorts av NewsMachine under perioden 30 augusti till 5 september så har vi jämfört antalet artiklar i svenska media för partiledarna.

I den här media mätningen så har även Rickard Falkvinge (Piratpartiet) samt Jimmie Åkesson (Sverigedemokraterna) tagits med som jämförelse.

Om vi tittar på antalet artiklar så kan vi se följande:

Totalt så får alliansens partiledare 51,2% (2915) av alla träffar. En liten ökning jämfört med förra veckan. De rödgrönas partiledare får 45% (2567). En minskning med 4% sedan förra veckan. Avståndet ökar återigen mellan blocken. Piratpartiet och Sverigedemokraterna får 3,8% (217).

Det totala antalet träffar för mätperioden är 5699. Eller drygt 814 per dygn. En ökning med drygt 7% jämfört med förra veckan.

Om vi ser till enskilda partiledare i rangordning så ser media bilden ut som följer:

Mona Sahlin får 26,1% av alla träffar, Fredrik Reinfeldt får 22,4%, Jan Björklund får 12,9%, Lars Ohly får 12,7%, Göran Hägglund får 8%, Maud Olofsson får 7,9%, Miljöpartiet får 6,2%, Jimmie Åkesson får 3.3%, och till sist Rickard Falkvinge 0,5%.

Observera att siffrorna för Miljöpartiet gäller de bägge språkrören tillsammans.

Den här veckan så dominerar återigen Mona Sahlin stort i jämförelse med övriga partiledare. Och Mona Sahlin behåller sin första plats.

Om vi sedan jämför Fredrik Reinfeldt mot Mona Sahlin så ”vinner” Mona Sahlin med 1486 träffar mot 1275. Mona Sahlin får drygt 16% fler träffar. En kraftig minskning jämfört med förra veckan.

Under mätperioden så lyckas de rödgröna få fler träffar än alliansen under 4 dagar.

Notera också att piratpartiet har 1 dag under denna vecka då inga träffar förekommer.

Observera också den mycket stora skillnaden mellan Lars Ohly och MP vad det gäller media exponeringen under mätperioden. MP får bara nästan 49% av Lars Ohlys publicitet. En liten ökning jämfört med  förra veckan.

Trotts den omtalade s.k. Wetterstrand effekten så blir genomslaget i massmedia återigen litet även den här veckan.

Notera också att vad det gäller piratpartiet så har deras stora genomslag i ”nya medier” inte fått någon effekt på ”gammelmedia”. Partiet kommer återigen sist av alla under mätperioden när det gäller träffar med 0,5%. En liten ökning jämfört med förra veckan.

Sverigedemokraterna får mer än dubbelt så mycket publicitet under veckan.

Om vi sedan ser till media exponeringen inom respektive grupp så ser media bilden ut som följer:

Fredrik Reinfeldt dominerar under 4 dagar under mätperioden inom alliansen.

Fredrik Reinfeldt är störst med nästan 44% av publiciteten. En stor ökning jämfört med förra veckan. Följt av Jan Björklund med drygt 25%, Göran Hägglund får nästan 16% och Maud Olofsson nästan16%.

Medans Mona Sahlin dominerar återigen under 7 dagar inom de rödgröna. Mona Sahlins dominans inom de rödgröna är mycket stor, hon får nästan 58% av publiciteten. En minskning med 3% jämfört med förra veckan. Lars Ohly får drygt 28%. En liten ökning jämfört med förra veckan. Och MP får nästan 14%, en liten ökning jämfört med förra veckan.

Om vi tittar på fördelningen per media typ (dagspress, radio, TV, blogg etc.), så dominerar återigen dagspress och morgonpress både för de rödgröna och alliansen. För de rödgröna så är dagspress och morgonpress större. Och för alliansen är kvällspress och radio & TV större.

Om vi ser till publiciteten fördelat per källa så har stockholmsmedia tagit över för för de rödgröna. Medans skånska media fortfarande spelar en stor roll för alliansen. Och för Piratpartiet och Sverigedemokraterna så dominerar Aftonbladet och GP.

För alliansen så är det återigen Aftonbladet och Skånskan de största källorna. För de rödgröna så är det SVD och Aftonbladet som återigen är de största källorna.

Så här har Mediemätningen gjorts:

Totalt har 1643 svenska nyhetskällor på Internet varav 84 PDF-tidningar analyserats av NewsMachines automatiska sökteknik. Sökningarna har gjorts med agenter som räknar antalet artiklar om varje specifik nyhetshändelse. NewsMachine har stått för formuleringen av sökfrågorna. Tidsperioden för undersökningen är 2010-08-30 till 2010-09-05.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om hur mediemätningen har gjorts, kontakta Bengt Hahlin på bengt.hahlin@newsmachine.com eller ring 08-46 50 53 13,

För frågor angående NewsMachines tjänster kontakta Peter Braroe, VD, på peter.braroe@newsmachine.se eller ring 070-8750991.

Om NewsMachine
NewsMachine Business Intelligence NMBI AB är ett oberoende omvärldsbevakningsföretag med fokus på webbaserade nyheter. Bolaget grundades 2002., NewsMachines sökmotorer är heltäckande i Norden och söker bland tusentals källor över hela världen. Branschtidningen Resumé utsåg 2004 NewsMachine till ”starkaste nyhetsagenten” baserat på en undersökning som omfattade sju digitala nyhetsagenter. NewsMachine ger också ut boken ”Praktisk handbok i modern omvärldsbevakning”. För mer information, se www.newsmachine.com