NewsMachine AB

Valet 2010 – Partiledarna inför slutspurten, vecka 36

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2010 07:18 CEST

- Mona Sahlin får för fjärde veckan störst publicitet

- Mona Sahlin dominerar återigen sin grupp stort

- Jimmie Åkesson större än Miljöpartiet

- MP får nu bara 4% av all publicitet, en minskning med en tredjedel

- Jimmie Åkesson och Rickard Falkvinge får tillsammans 4,7% av all publicitet

Det är valår och valkampen pågår för fullt, både nationellt och lokalt. Det är nu 5 dagar kvar till valdagen och vi är nu inne på finalen i slutspurten för valrörelsen.

Valåret 2010 ser ut att bli ovanligt intressant från en mängd aspekter. Flera partier ligger nära den undre gränsen, det nya Piratpartiet, Sverigedemokraternas eventuella intåg i riksdagen, partiledarnas interna ställning, den inre dynamiken i de två allianserna, ekonomins utveckling, etc. För att bara nämna några frågeställningar.

Den elfte rapporten handlar om partiledarna under andra veckan i september. Jämfört med förra veckan så har publiciteten ökat med drygt 29%. Och en del förändringar har skett mellan partiledarna.

Där enstaka händelser och utspel naturligtvis får en större effekt än över längre mätperioder. Men det är ändå intressant att se det verkliga genomslaget för partiernas ansträngningar i massmedia. Alla ”tävlar” ju om att synas och nå ut med ”sina” frågor. Och som alla partier vet, så kan en vecka kan vara mycket ”lång” i en valrörelse, framförallt i slutspurten.

I den media mätning som gjorts av NewsMachine under perioden 6 september till 12 september så har vi jämfört antalet artiklar i svenska media för partiledarna.

I den här media mätningen så har även Rickard Falkvinge (Piratpartiet) samt Jimmie Åkesson (Sverigedemokraterna) tagits med som jämförelse.

Om vi tittar på antalet artiklar så kan vi se följande:

Totalt så får alliansens partiledare 50,6% (4075) av alla träffar. En liten minskning jämfört med förra veckan. De rödgrönas partiledare får 44,4% (3578). Också en liten minskning sedan förra veckan. Avståndet mellan blocken är ungefär detsamma som förra veckan. Piratpartiet och Sverigedemokraterna får 5% (399), en ökning.

Det totala antalet träffar för mätperioden är 8052. Eller drygt 1150 per dygn. En ökning med drygt 29% jämfört med förra veckan. Och nästan en sjudubbling jämfört med för sex veckor sedan.

Om vi ser till enskilda partiledare i rangordning så ser media bilden ut som följer:

Mona Sahlin får 26,9% av alla träffar, Fredrik Reinfeldt får 21,3%, Lars Ohly får 13,1%, Maud Olofsson får 11,4%, Jan Björklund får 11%, Göran Hägglund får 6,9%, Jimmie Åkesson får 4,7%, Miljöpartiet får 4.4%, och till sist Rickard Falkvinge 0,3%.

Observera att siffrorna för Miljöpartiet gäller de bägge språkrören tillsammans.

Den här veckan så dominerar återigen Mona Sahlin stort i jämförelse med övriga partiledare. Och Mona Sahlin behåller sin första plats.

Om vi sedan jämför Fredrik Reinfeldt mot Mona Sahlin så ”vinner” Mona Sahlin med 2167 träffar mot 1713. Mona Sahlin får nästan 27% fler träffar. En stor ökning jämfört med förra veckan.

Under mätperioden så lyckas alliansen få fler träffar än de rödgröna under 6 dagar.

Observera också den mycket stora skillnaden mellan Lars Ohly och MP vad det gäller media exponeringen under mätperioden. MP får bara nästan 34% av Lars Ohlys publicitet. En kraftig minskning jämfört med förra veckan.

Trotts den omtalade s.k. Wetterstrand effekten så blir genomslaget i massmedia återigen litet även den här veckan.

Notera också att vad det gäller piratpartiet så har deras stora genomslag i ”nya medier” inte fått någon effekt på ”gammelmedia”. Partiet kommer återigen sist av alla under mätperioden när det gäller träffar med 0,3%. En minskning jämfört med förra veckan.

Sverigedemokraterna får mer publicitet under veckan.

Om vi sedan ser till media exponeringen inom respektive grupp så ser media bilden ut som följer:

Fredrik Reinfeldt dominerar under 5 dagar under mätperioden inom alliansen. Fredrik Reinfeldt är störst med drygt 42% av publiciteten. En liten minskning jämfört med förra veckan. Följt av Maud Olofsson med drygt 22%. En kraftig ökning jämfört med förra veckan. Jan Björklund får nästan 22%, en liten minskning, och Göran Hägglund nästan14%. En liten minskning jämfört med förra veckan.

Medans Mona Sahlin dominerar under 6 dagar inom de rödgröna. Mona Sahlins dominans inom de rödgröna är mycket stor, hon får nästan 61% av publiciteten. En ökning jämfört med förra veckan. Lars Ohly får nästan 30%. En liten ökning jämfört med förra veckan. Och MP får nästan 10%, en minskning jämfört med förra veckan.

Om vi tittar på fördelningen per media typ (dagspress, radio, TV, blogg etc.), så dominerar dagspress och kvällspress både för de rödgröna och alliansen. Och deras andelar har ökat i jämförelse med förra veckan För de rödgröna så är kvällspress och morgonpress lite större. Och för alliansen är dagspress lite större.

Om vi ser till publiciteten fördelat per källa så dominerar stockholmsmedia och skånska media både för alliansen och de rödgröna. Och för Piratpartiet och Sverigedemokraterna så dominerar Aftonbladet och Norra Skåne.

För alliansen så är det återigen Aftonbladet och Skånskan de största källorna. För de rödgröna så är det Aftonbladet och Expressen som är de största källorna.

Så här har Mediemätningen gjorts:

Totalt har 1643 svenska nyhetskällor på Internet varav 84 PDF-tidningar analyserats av NewsMachines automatiska sökteknik. Sökningarna har gjorts med agenter som räknar antalet artiklar om varje specifik nyhetshändelse. NewsMachine har stått för formuleringen av sökfrågorna. Tidsperioden för undersökningen är 2010-09-06 till 2010-09-12.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om hur mediemätningen har gjorts, kontakta Bengt Hahlin på bengt.hahlin@newsmachine.com eller ring 08-46 50 53 13,

För frågor angående NewsMachines tjänster kontakta Peter Braroe, VD, på peter.braroe@newsmachine.se eller ring 070-8750991.

Om NewsMachine
NewsMachine Business Intelligence NMBI AB är ett oberoende omvärldsbevakningsföretag med fokus på webbaserade nyheter. Bolaget grundades 2002., NewsMachines sökmotorer är heltäckande i Norden och söker bland tusentals källor över hela världen. Branschtidningen Resumé utsåg 2004 NewsMachine till ”starkaste nyhetsagenten” baserat på en undersökning som omfattade sju digitala nyhetsagenter. NewsMachine ger också ut boken ”Praktisk handbok i modern omvärldsbevakning”. För mer information, se www.newsmachine.com