Svenska kyrkan

Valet ämnet i många kyrkomötesmotioner

Pressmeddelande   •   Jul 25, 2013 11:43 CEST

Kyrkomötets 251 ledamöter samlas i Uppsala universitets huset i den 24 september. Foto: Magnus Aronson/IKON

Det är valfrågorna som dominerar i årets motioner till kyrkomötet som samlas i Uppsala i september. Närmare tjugotal av totalt 102 motioner föreslår ändringar i de kyrkliga valen.

-  Det är naturligt att kyrkovalsfrågorna aktualiseras i ett valår. Förra året fattade kyrkomötet ett
stort beslut om strukturförändring som också sätter valfrågorna i delvis nytt fokus, säger tf. generalsekreterare Lars Ove Ljungberg i Svenska kyrkan. Bland andra aktuella frågor finns begravning. Motioner har lagts fram allt från bildandet av begravningsbyrå till att öka biologisk mångfald i kyrkogårdsjordar.

Som vanligt har många ledamöter förslag om att utveckla församlingslivet däribland konfirmandarbetet och diakonin. Man efterlyser en nationell samordning kring konfirmandarbetet och i en motion föreslås en inventering av församlingars arbete bland papperslösa.

Samtliga motioner finns i pressrummet i både nummerordning och stiftsordning.

Mer om kyrkomötet www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet
där också kyrkostyrelsens skrivelser till kyrkomötet finns att läsa.

Fakta om kyrkomötet
Kyrkomötet 2013 samlas i Uppsala den 24-27 september och
18-20 november. Kyrkomötets 251 platser för mandatperioden 2010-2013 innehas av
118 kvinnor och 133 män från 13 olika nomineringsgrupper. I år hålls det
kyrkoval i
Svenska kyrkan och ett nytt kyrkomöte väljs för mandatperioden 2014-2017.

Mandatfördelning 2010-2013

S (Arbetarepartiet–Socialdemokraterna): 71

M (Moderata Samlingspartiet): 41

C (Centerpartiet): 34

POSK (Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan): 33

KR (Kristdemokrater i Svenska kyrkan): 18

FiSK (Folkpartister i Svenska kyrkan): 13

FK (Frimodig kyrka): 13

MPSK (Miljöpartister i Svenska kyrkan): 8

ÖKA (Öppen kyrka – en kyrka för alla): 8

SD (Sverigedemokraterna): 7

ViSK (Vänstern i Svenska kyrkan): 3

KSV (Kyrklig samverkan i Visby): 1

SPI (Seniorpartiet): 1