EcoGuard AB

Valet att införa IMD i fastigheter blir fortsatt ett fritt val för fastighetsägaren

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2016 10:41 CEST

Som väntat fattade regeringen i veckan beslutet att inte införa lagstiftning när det gäller IMD av varmvatten och värme. Rätt när det gäller IMD värme, mindre bra när det gäller IMD varmvatten, säger EcoGuard.

Den eventuella lagstiftningen om Individuell mätning och debitering (IMD) har rört upp starka känslor och varit omdiskuterat. Många stora branschorganisationer har argumenterat emot. De menar att fastighetsägarna själva ska få bestämma över sina investeringar och förbättringar i fastigheten.

EcoGuards kundundersökning förra året visade att de allra flesta av våra kunder tycker att IMD värme respektive IMD varmvatten ska vara frivilligt. Samtidigt tyckte åtta av tio att IMD av varmvatten är en bra idé.

Det som tyvärr har blivit resultatet av Boverkets rapport och analys är att mätning av varmvatten inte är lönsamt. Många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar drar därför slutsatsen att IMD varmvatten aldrig lönar sig, det utvärderar inte denna fråga vid ROT och i slutändan blir det en stor förlust för miljön. I snitt minskar varmvattenförbrukningen med 25-30 % med IMD Vatten. Och i de allra flesta fall är det lönsam affär.

IMD ger ökad medvetenhet om sin förbrukning vilket sänker förbrukningen, (när det inte är gratis blir man mer försiktig). Och det visar också vår erfarenhet som vi har utifrån tusentals installerade mätpunkter hos fastighetsägare i hela Sverige.

EcoGuards inlägg i den debatten har varit att det dessutom finns många skäl fler skäl att mäta, analysera och debitera vattenförbrukning och energianvändning. Till dem hör miljön, rättvisa, inomhusklimat, kundservice och komfort.

Så vi gör som SABO:s energiexperter, rekommenderar införandet av IMD av varmvatten när så är lönsamt. Vilket det är för de allra flesta som väljer EcoGuards lösning.

EcoGuard ger fastighetsägare och hyresgäster förståelse och kontroll över sin energianvändning. Våra lösningar gör det enkelt att samla in, analysera och visualisera el- och energianvändning, vattenförbrukning och temperaturer. Vi har kontor i Örebro, Stockholm, Göteborg, Malmö och Norrköping.