Miljödepartementet

Valfångstkommissionens möte avslutat

Pressmeddelande   •   Jul 23, 2004 12:54 CEST

I går avslutades internationella valfångstkommissionens (IWC:s) 56:e årsmöte, som hölls i Sorrento utanför Neapel i södra Italien.

- Jag är mycket nöjd med att den nya Bevarandekommittén nu får möjlighet att utveckla sitt arbete och att valreservatet runt Antarktis kunde behållas. Ett stort framsteg var att alla länder kunde enas om det fortsatta arbetet med att skapa en ny förvaltningsplan för valar, som kan leda till att den nu ökande och okontrollerade men legala jakten kan förhindras, säger miljöminister Lena Sommestad.

Det rådande moratoriet för kommersiell valjakt tillåter olika former av okontrollerad valjakt. Sverige vill därför ersätta moratoriet med en förvaltningsplan som ska förvalta alla valbestånd. Det innebär aktiva bevarandeåtgärder och noggrant kontrollerad valjakt.

IWC är uppdelat i två lika stora grupper beträffande skydd av valar och utformningen av valjakt. Det är svårt att uppnå den majoritet som behövs för bindande beslut. Sverige stödjer bevarandesidan inom IWC.

Vid mötet i Sorrento förlängdes skyddet för valar runt Antarktis. Sverige röstade för skyddsområden också i Södra Atlanten och Stilla Havet. Sverige agerade också för att den nya Bevarandekommitten ska kunna starta sitt arbete. Hot som miljögifter, ljudstörningar och bifångster inom fisket utgör stora problem för världens valar, inklusive vår egen tumlare.

Sverige agerade starkt mot Japans förslag, stött av Norge, om hemliga omröstningar inom IWC. Liksom förra året agerade Sverige också kraftfullt för att förhindra att kritiska NGO-organisationer uteslöts från mötet.

Sverige bidrog också till att förhindra att Japan, trots rådande förbud, startade kommersiell jakt i Stilla Havet och Antarktis.

Nuvarande regler möjliggör dock både japansk vetenskaplig jakt och norsk kommersiell jakt. Den viktigaste frågan var därför att skapa en ny förvaltningsplan som avskaffar denna typ av okontrollerad jakt och ersätter denna med en internationellt reglerad och övervakad jakt utformad av IWC:s forskare.

Sverige har tillsammans med länder som USA, Nederländerna, Japan och Island hjälpt IWC: s danske ordförande att ta fram ett förslag till handlingsplan. Efter segslitna förhandlingar lyckades bland annat Sverige få till stånd consensus om hur detta arbete skall fortsätta under kommande år.

Om ett avgörande beslut kan tas vid nästa årsmöte garanteras möjligheten att långsiktigt bevara världens alla valbestånd genom ett samlat bevarandearbete och en noga kontrollerad valjakt.

I juni fattade riksdagen beslut om en ny hållbar politik i fråga om valar.
Huvudpunkterna i denna politik är att
- de skyddade områdena ökar
- miljöstörningar motverkas
- bifångsterna inom fisket minskar
- IWC förvaltar all valjakt
- unilateral valjakt förhindras
- valskådning utvecklas
- ursprungsbefolkningars rättigheter vad gäller husbehovsjakt
respekteras
- kommersiell valjakt tillåts först sedan en ny och internationellt
kontrollerad förvaltningsplan antagits utan reservationer
- forskning om valar bedrivs med icke dödliga metoder.


Kontakt:
Monica Lövström
Vik. Pressekreterare
08-405 22 69
070-661 23 34

Stellan Hamrin
Ämnessakkunnig
0705-44 84 25