Ekerö kommun

Valfrihet införs inom hemtjänsten och medicinsk fotvård

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2010 15:06 CET

Alla äldre personer med hemtjänst och/eller medicinsk fotvård i Ekerö kommun får nu rätt att välja utförare efter beslut i socialnämnden.  Valfriheten införs från och med maj inom hemtjänsten och från och med juni inom medicinsk fotvård.

Lagen om valfrihet (LOV) gäller från 1 januari 2009 och reglerar vad som gäller för kommuner som vill konkurrenspröva kommunal verksamhet genom att överlåta valet av utförare av stöd- vård och omsorgstjänster till brukaren. Syftet med LOV är bland annat att erbjuda valfrihet, delaktighet, inflytande, kvalitetsutveckling, effektivisering och stimulera etablering av småföretagande.

-         I och med det nya systemet är det är den äldre själv som får välja vem man vill ska utföra de insatser som denne har behov av. Detta är inte ett beslut som ska fattas av politiker eller tjänstemän. Det här är en mycket viktig valfrihetsreform, säger Staffan Strömbäck (M) socialnämndens ordförande.

Valet kan göras bland de utförare som uppfyller de krav som socialnämnden ställer. Upphandlingen görs enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) och såväl företag som ideella föreningar är välkomna att ansöka om att bli godkända som utförare.

-         Vi vill gärna se en mångfald av olika utförare och jag hoppas att vi får se företag och organisationer i varierande storlekar inom valfrihetssystemet. Jag ser ett behov av utförare med olika profiler, till exempel inriktade mot speciella behov eller olika språkgrupper, vilket kan tillgodoses i och med valfrihetssystemet. Valfriheten ger brukaren makten och utförarnas verksamhet ska därmed spegla brukarnas önskemål, säger Staffan Strömbäck (M)

De utförare som är intresserade av att erbjuda sina tjänster kan ansöka om att göra så genom att gå in på www.ekero.se eller www.kammarkollegiet.se och ta del av kommunens förfrågningsunderlag.

-         Kommunen har ett lagstadgat ansvar för kvaliteten inom alla tjänster. Därför ställer vi tydliga krav på utföraren. Brukaren ska kunna känna sig trygg oberoende av vilken utförare man väljer, och kommunen kommer att följa upp resultaten. Alla utförare får ersättning enligt samma principer. Detta innebär att det inte finns någon priskonkurrens mellan utförarna, utan de konkurrerar istället med kvalitet. Brukaren betalar samma avgift till kommunen oavsett vilken utförare han eller hon väljer, avslutar Staffan Strömbäck (M)

För de brukare som avstår från att aktivt välja utförare finns det ett så kallat ickevals- alternativ. Utförarna kommer att utifrån en turordningslista tilldelas de brukare som inte valt utförare. På detta sätt uppnås konkurrensneutralitet. Är brukaren inte nöjd med den utförare som denne fått genom ickevalsalternativet, kan brukaren välja en annan utförare.

Kontakt:
Staffan Strömbäck (M), ordförande Socialnämnden 073-660 41 33

Johan Elfver, informationschef Ekerö kommun 073-660 40 92