NUTEK - Verket för näringslivsutveckling

Valfrihetssystem i en fjärdedel av kommunerna

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2008 13:28 CEST

Pressansvarig Susanne Daregård
08-681 92 15, 070-601 92 15

En stor del av landets kommuner och landsting är på väg att införa kundval och valfrihetssystem inom vård och omsorg. Det visar en ny kartläggning av kommuners och landstings aktiviteter för att få in fler privata företag inom vård och omsorg.

Analysföretaget Dedicera har på uppdrag av Nutek undersökt hur kommunerna och landstingen arbetar för att få en mångfald av utförare inom vård och omsorg. Rapporten presenteras på ett seminarium på torsdagen och beskriver även vilka främjande och stödjande insatser som finns för entreprenörer samt vilka rådgivande och stödjande insatser som efterfrågas.

Totalt 69 av de 267 kommuner som svarade i undersökningen säger att de har beslutat om kundval och valfrihetssystem inom omsorg. Två tredjedelar av landstingen uppger att de prioriterar konkurrensutsättning. Detta öppnar upp möjligheter för fler entreprenörer inom vård och omsorg. Samtidigt visar rapporten att det behövs mer kunskap om branschen hos de aktörer som ger råd och stöd till företagare.

- I våra kontakter med entreprenörer framhålls behovet av stabila spelregler. Ska fler inom vården våga ta steget och förverkliga sina idéer i ett eget företag behövs det långsiktighet i förutsättningarna. Landstingen och kommunerna, som ju är beställare och kunder till företagen, kan göra mycket på det här området. Dessutom finns det behov av stödjande och rådgivande insatser, säger Ingela Blixt, stf generaldirektör.

Nutek har fått i uppdrag från regeringen att i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting, Almega och Socialdepartementet skapa ett långsiktigt handlingsprogram för entreprenörskap och mångfald inom hälso- och sjukvård samt omsorg. I projektet ingår att utforma en vägledning för offentliga upphandlingar för att förenkla arbetet för kommuner och landsting som beställare och för företagen som leverantörer. Nutek driver också ett tvåårigt program för att underlätta entreprenörskap inom vård och omsorg.


Ytterligare information:
Hanna Sjöberg, 08-681 77 08

Nutek stärker näringslivet i Sverige genom att bidra till fler nya företag, fler växande företag och fler starka regioner. Nutek är en nationell myndighet.