Heby kommun

Valfrihetssystem inom drogterapi införs i Heby kommun

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 13:08 CET

Som första kommun i Sverige kommer Heby att införa valfrihetssystem för drogterapi i öppenvård.  Beslutet fattades av sociala nämnden 2 december 2009. Det innebär att de personer som har rätt till drogterapi för sitt missbruk, kan välja mellan olika terapeuter.  Kommunen önskar teckna avtal med flera företag som arbetar enligt olika metoder t.ex. tolvstegmodellen eller kognitiv beteende terapi (KBT). Klienten kan då välja den terapeut eller den metod man tror kommer att passa bäst. Är personen av någon anledning inte nöjd med terapin kan man också byta terapeut.

Från och med idag kan de leverantörer som önskar teckna avtal med kommunen om drogterapi i öppenvård, anmäla intresse och ansöka om att bli utförare. Mer information om detta finns på Heby kommuns hemsida.

För att vara säker på att de företag som kommunen tecknar avtal med håller hög kvalitet, har ett antal kvalitetskrav formulerats. Drogterapeuterna ska ha utbildning i och arbeta efter evidensbaserade metoder (enl. Socialstyrelsen). Man ska också ha minst två års erfarenhet av behandlingsarbete riktat mot missbruk. Kommunen kommer systematisk att följa upp hur de olika leverantörerna uppfyller kvalitetskraven – bland annat med brukarundersökningar.

Kontakta Elin Holmström  - upphandlingsansvarig - tel. 0224-360 16 eller Margareta Elmersjö – enhetschef - tel. 0224-360 49 för mera information.

Med vänlig hälsning

Elisabet Andersson

Informatör

Heby kommun

Tel och mobil 0224-362 67