Utbildningsdepartementet

Valideringsdelegation för nationell likvärdighet

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 10:21 CEST

Validering handlar om att erkänna och tillvarata människors faktiska eller reella kunskap och kompetens oberoende av hur den förvärvats. Det handlar om kunskaper man har skaffat sig i arbetslivet, i studiecirkeln eller på sin fritid. Validering är betydelsefullt inte minst för personer som skaffat sina formella och informella kunskaper i andra länder och andra skolsystem. Dessa personer har i dagsläget ofta svårt att bli bedömda och värderade efter sin verkliga kompetens.

Arbetet med validering måste inriktas mer på systematisk bedömning och dokumentation. För att säkerställa en nationell likvärdighet, hög kvalitet och rättssäkerhet för den enskilde skall en statlig delegation ha ett tidsbegränsat uppdrag från 2004 till 2007 att främja och stödja nya metoder och system för validering.

En stark regional samverkan är nödvändig för att validering skall kunna genomföras. Ansvaret för att praktiskt genomföra valideringen kommer att ligga på enskilda utbildningshuvudmän, skolor, högskolor, branschorgan etc. Men delegationen får i uppdrag att konkret stimulera framväxten av en regional samverkan för att förverkliga validering.

Delegationen disponerar 60 miljoner kronor fördelat på fyra år.

Erika Ullberg
pressekreterare
08-405 28 15
070-328 88 48