Utbildningsdepartementet

Valideringsdelegationen tar plats i Norrköping

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 15:00 CET

En statlig valideringsdelegation har i uppdrag att till och med år 2007
främja och stödja validering. CFL, Nationellt centrum för flexibelt
lärande, kommer att vara värdmyndighet för delegationen. Det är nu
beslutat att valideringsdelegationen kommer att förläggas till
Norrköping.

– Validering är ett betydelsefullt område för dagens och framtidens
vuxenutbildning och stöd till vuxnas lärande. Att delegationens kansli
tar plats hos CFL i Norrköping känns positivt, säger Lena Hallengren,
minister för vuxnas lärande.

Validering handlar om att erkänna människors kunskaper oavsett hur de
förvärvats. Valideringsdelegationen ska arbeta för att säkerställa hög
kvalitet och rättssäkerhet för den enskilde. Valideringsdelegationens
uppgifter kommer bland annat vara att främja legitimitet och nationell
likvärdighet, samt bedriva och stödja utvecklingsarbete. Vidare ska den
stärka och främja ett regionalt samarbete i syfte att uppnå
ändamålsenliga arbetsformer för utveckling, rådgivning, genomförande
och uppföljning. Delegationen disponerar sammanlagt 60 miljoner
kronor.

Eva Nordlund är direktör för valideringsdelegationens kansli och nås
för tillfället på: 08-405 30 56.

Erika Ullberg
pressekreterare
08-405 28 15
070-328 88 48