Utbildningsdepartementet

Valideringsdelegationen utsedd

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2003 16:07 CET

– Validering handlar om att erkänna människors kunskaper oavsett hur de förvärvats. Det är särskilt intressant för personer som besitter stora kunskaper men som saknar formella utbildningsmeriter. Vi bär alla på kunskap och kompetens som vi skaffat oss i arbetsliv, studier, fritidsintressen. Alla kunskaper och kompetenser ska kunna tillgodoräknas och erkännas, säger Lena Hallengren, minister för vuxnas lärande.

För att säkerställa en nationell likvärdighet, hög kvalitet och rättssäkerhet för den enskilde ska en statlig delegation ha ett tidsbegränsat uppdrag från 2004 till 2007 att främja och stödja metoder och system för validering.

Regeringen har idag fattat beslut om delegationens ledamöter. Ordförande i styrelsen blir professor Jan Edgren. Valideringsdelegationens styrelse består i övrigt av:Lars-Åke Henriksson, LOJessica Mann, TCO Adele Ennab, Integrationsverket Nelli Kopola, Riksförsäkringsverket Jonas Ericson, AMS Kjell Hedvall, Myndigheten för skolutveckling Gunilla Holmberg, CFL Mats Söderberg, Kommunförbundet Ulla Engström, Lernia Ingela Josefsson, Södertörns Högskola

Eva Nordlund från Myndigheten för skolutveckling kommer att vara direktör för myndigheten. Valideringsdelegationens uppgifter kommer bland annat att vara: främja legitimitet och likvärdighet, bedriva och stödja utvecklingsarbete. Stärka och främja ett regionalt samarbete i syfte att uppnå ändamålsenliga arbetsformer för utveckling, rådgivning, genomförande och uppföljning. Delegationen disponerar 60 miljoner kronor under en fyraårsperiod. CFL, Nationellt centrum för flexibelt lärande, kommer att vara värdmyndighet för delegationen.

Erika Ullberg
pressekreterare
08-405 28 15
070-328 88 48