NCC AB

Vallda Heberg sätter svenskt rekord i solenergi

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2014 10:28 CEST

Landets första bostadsområde med enbart passivhus och energi från sol och biobränsle sätter rekord i solenergi. Första året står solen för 40 procent av värmeenergi i Vallda Heberg i Kungsbacka. Det är nära 15 procent mer än vad som hittills uppnåtts på våra breddgrader.

– När vi började bygga området 2011 ville vi utmana oss själva och att använda mer solenergi än vad andra hittills gjort: Hela 40 procent av områdets energibehov skulle tillgodoses av solen. Redan efter ett års mätningar ser vi att det kan lyckas. Värdena ligger runt 40 procent. Det är, vad vi vet, svenskt rekord för ett bostadsområde i Sverige, säger Christer Kilersjö, vd Eksta Bostad.

Eksta Bostad och NCC byggde Vallda Heberg mellan 2011 och 2013. Nyligen utsågs området till årets Solenergianläggning 2014. Igår samlades man för att utvärdera resultaten av första året i Sveriges första bostadsområde med enbart passivhus med energi från sol och biobränsle.

Enligt de första mätningarna kan Vallda Heberg slå tidigare rekord för solenergianvändning i ett svenskt bostadsområde med omkring 14 procent. Solenergin och biobränsle försörjer 26 villor, varav flera med barnfamiljer, 38 lägenheter varav några för seniorer och ett äldreboende med 64 bostäder.

– Att bygga energieffektivt i så stor skala är unikt och helthetstänket som genomsyrat projektet är ovanligt. Framgångsfaktorn är det nära samarbetet och stora engagemang som alla parter haft i projektet. Därför har vi hittat lösningar, som vi inte skulle gjort i en traditionell entreprenad. Alla ville verkligen lyckas nå målet, säger Martin Sandberg, specialistchef inom Hållbarhet på NCC.

Den nära samarbetsformen i Partnering har till exempel resulterat i passivhus med ovanligt lågt luftläckage, som minskat värmebehovet ytterligare. Solfångarna på taken kompletterades med vakuumsolfångare på panncentralen och mycket välisolerade ledningar som distribuerar energin.

– Byggbranschen står inför en stor utmaning med framtida lagkrav att bygga nära nollenerginivå. Det kräver helhetsperspektiv när man ska välja ekonomiska åtgärder och system för att spara energi, men det saknas ofta när nya bostäder och områden byggs. Vallda Heberg är därför ett unikt exempel, som vi hoppas visar vägen för fler, säger NCC:s hållbarhetschef Christina Lindbäck.

Ett annat viktigt resultat är att de boende är nöjda. Funkar inte inomhusklimatet att bo i spelar det ingen roll hur energisnåla husen är. En nygjord enkät visar att de boende generellt är nöjda med sin inomhusmiljö i Vallda Heberg.

För ytterligare information om dagen, vänligen kontakta:

Martin Sandberg, specialistchef Hållbarhet, NCC Construction Sweden. Telefon 031-771 50 75

Lena Fridholm, kommunikationsansvarig Väst, NCC Construction, Sweden . Telefon 036-30 16 08 eller 070-360 37 16

NCC:s presstelefon 08-585 519 00 eller press@ncc.se

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press . NCC i Sverige består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Housing. 2013 hade NCC AB en omsättning på 58 Mdr SEK och cirka 18 500 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Omsättningen år 2011 var 53 Mdr SEK och antalet anställda cirka 17 500.