Vägvalet

Vallista för Vägvalet 2018

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2018 08:00 CEST

Vägvalets kandidater och vallista för Göteborg har nu fastställts. På årsmötet som ägde rum den 24 mars 2018 presenterades vallistan med de personer som kommer att ställa upp för Vägvalet. Toppnamnen utgörs av bland annat Claes Westberg, partiledare och Catarina Pettersson, ledamot i Kommunfullmäktige i Göteborg.

Nedan presenteras listan:

 1. Claes Westberg
 2. Catarina Pettersson
 3. Martin Forsell
 4. Marie-Louise Bergström
 5. Theo Papaioannou
 6. Carita Jansson Tsiantes
 7. Anders Torwald
 8. Frida Westler
 9. Ove Bregeus
 10. Roger Andersson
 11. Carl Heldtander
 12. Henry Törnqvist
 13. Lars Andréasson 
 14. Bertil Zetherström
 15. Robert Kaleta
 16. Göran Brink
 17. Maria Berjaoui
 18. Olle Noord
 19. Anders Åkvist
 20. Eva Smedberg
 21. Anna Johnson Saner
 22. Peter Forsell
 23. Håkan Andersson
 24. Joakim Eriksson
 25. Mona Jonasson
 26. James Holming
 27. Lisbeth Heneborn-Krantz
 28. Tommy Fransson
 29. Bengt Vänerhall
 30. Anders Börjessson
 31. Thomas Sahlmen
 32. Anne-Catrine Heldtander
 33. Annica Melander
 34. Helene Gustavsson
 35. Jan Kopperud
 36. Kent Mattsson

Läs mer om de 15 första kandidaterna här

Hela listan med samtliga kandidater kommer att presenteras på hemsidan,  i samband med att namnen registrerats hos Länstyrelsen under april.

Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras vilja. Vi vill involvera medborgarna i den framtida politiken och har därför stort fokus på medborgarperspektivet. Målet är att medborgarens inflytande ska stärkas.

Vägvalet strävar efter att viktiga samhällsfunktioner som skola, äldreomsorg och barnomsorg ska vara likvärdiga oavsett var vi bor. Vi verkar även för att frågor avseende trafik, infrastruktur, kultur, miljö, stadsutveckling, företag, bostäder, arbete m.fl. återspeglar medborgarnas önskemål. Vår politik baseras på en god ekonomisk hushållning med medborgarnas skattemedel.

Vägvalet ska med demokratiska metoder driva de frågor som partiet företräder. Vi ska bilda opinion, vinna väljare och i praktisk politik förverkliga idéer enligt vår samhällssyn.