Rottneros AB

Vallviks Bruk överklagar miljödom i Högsta Domstolen

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2003 10:49 CEST

Massaproducenten Vallviks Bruk AB, som ingår i Rottneroskoncernen har hos Högsta Domstolen (HD) överklagat en dom i Miljööverdomstolen från den 20 maj i år. Då ändrades en dom från november 2001 i Miljödomstolen i Östersund gällande utsläpp till vatten från Vallviks Bruk. Miljööverdomstolens ändring av domen skedde efter överklagande från Naturvårdsverket. Domen innebär att Vallviks Bruk skall ta en biologisk rening i drift senast den 31 december 2005.

Vallviks Bruk har begärt ett prövningstillstånd hos HD samt att HD skall ändra Miljöverdomstolens dom på ett sådant sätt att Naturvårdsverkets överklagande ogillas och att Miljödomstolens dom från 2001 därigenom står fast.


Motivet till omprövning är frågan om rättstolkning och tillämpning av begreppet bästa möjliga/tillgängliga teknik. Det gäller vidare frågan om individuell prövning samt vad som skall eller bör beaktas mot bakgrund av kraven på kunskap och miljökonsekvensbeskrivning. Detta för att få fram tre skäl: bästa möjliga teknik, individuell prövning och kunskap/miljökonsekvens beskrivning.

Ett investeringsprogram, i linje med Miljödomstolens dom pågår för närvarande. Huvuddelen av dessa investeringar beräknas tas i drift i september i år och kommer att påverka miljön positivt redan under 2003 och 2004.

Alternativet med biorening i kombination med de pågående miljöinvesteringarna är för närvarande föremål för en miljömässig, teknisk och ekonomisk utvärdering.

Målsättningen, att producera pappersmassa med minskad miljöpåverkan, är en strategiskt viktig fråga för Vallviks Bruk och övriga enheter i Rottneroskoncernen.

För ytterligare information kontakta Lars Blecko på tel. 070-641 49 10

Upplands Väsby 2003-06-13

Lars Blecko
Koncernchef

Rottneros är en av världens ledande och oberoende producenter av avsalumassa. Koncernen består av moderbolaget Rottneros AB, börsnoterade på Stockholmsbörsen, med dotterbolagen Rottneros Rockhammar AB, Utansjö Bruk AB och Vallviks Bruk AB i Sverige samt Rottneros Miranda, S.A. i Spanien verksamma inom produktion och försäljning av avsalumassa, Rockhammar Timber AB, som producerar och säljer sågade trävaror samt råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har totalt 864 anställda och omsätter drygt 2.5 MdSEK.