Naturvårdsverket

Valpar och vuxna vargar från Norden kan förstärka vargstammen i Sverige

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2010 14:00 CEST

Vargvalpar från nordiska djurparker kan bli de första tillskotten för att genetiskt förstärka den inavlade vargstammen i Sverige. Vuxna vargar kan tas från Finland om de först behandlas mot dvärgbandmask, radiomärks och observeras i sex månader. Även vargar som vandrat in österifrån till Norge kan bli aktuella på samma villkor.

Det är några av förslagen i en remiss som Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt nu går ut med. Remissen handlar främst om hur smittskyddet och djurskyddet ska kunna säkerställas när vargar tas in till vargstammen i Sverige. Högst 20 vargar ska tas in, enligt ett beslut av riksdagen.

Det är andra remissen i detta regeringsuppdrag om att genetiskt förstärka vargstammen i Sverige.  I förra veckan remitterade Naturvårdsverket en del av sitt uppdrag. Det gällde processen för förankring och kriterier för val av områden där vargar ska sättas ut.


Vargvalpar från djurparker

Det viktigaste för att nå målet att minska inaveln är att de vargar som sätts ut inte är släkt med dagens skandinaviska population. Därför kan valpar från nordiska djurparker fungera bra för att komma igång med genetisk förstärkning av stammen. Tanken är att sätta ut dem i befintliga lyor.

Det här är det säkraste sättet ur smittskyddssynpunkt för att stärka den inavlade svenska vargstammen, anser Statens veterinärmedicinska anstalt och Jordbruksverket som svarar för riskanalys av smittor bland djur.

- Att sätta ut valpar i befintliga lyor för att förstärka en vargstam har gjorts i USA med goda resultat. Om valpen är 1-3 veckor gammal så tas den väl om hand av de övriga vargarna i flocken, säger Susanna Löfgren, chef för Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Ett mer långsiktigt alternativ att få in gener från vilda vargar föreslås i remissen. Det innebär att östliga vargar - efter behandling mot eventuella smittsamma sjukdomar - sätts i särskilda hägn för avel. De valpar som föds placeras i befintliga lyor i Sverige.

Smittrisker

SVA har gått igenom vilka olika smittsamma sjukdomar det finns risk att vargar kan föra med sig till Sverige.

- Vår slutsats är att riskerna för rabies och dvärgbandmask är viktiga att hantera. Sverige är fritt från rabies och rävens dvärgbandmask. Det är 14 år sedan vi påvisade hundens dvärgbandmask i renskötselområdet. Då var det en smitta som gick mellan ren och renskötarhundar, säger Carl Hård af Segerstad på SVA.

Bevara Sveriges goda smittskyddsläge

I remissen konstaterar myndigheterna att det behövs en kombination av olika tillvägagångssätt för att få in nya vargar. Smittskydd och djurskydd måste också tas med i bilden.

- Remissen innehåller förslag på åtgärder som ska göra det möjligt att tillföra nytt genetiskt material till den svenska vargstammen samtidigt som smittskyddet och djurskyddet upprätthålls. Det är viktigt att vi bevarar Sveriges goda smittskyddsläge, säger Helena Kättström, enhetschef vid avdelningen för djurskydd och hälsa på Jordbruksverket.

Fakta: Remissen skickas till länsstyrelser, intresseorganisationerna i Rådet för rovdjursfrågor, Djurparksföreningen med flera organisationer samt norska och finska departement och myndigheter för naturvård, smittskydd samt veterinära frågor.

Mer information

Läs remissen

Läs mer om regeringsuppdraget

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Frågor om varg:

Susanna Löfgren. chef Viltförvaltningsenheten, Naturvårdsverket,

010-698 15 40, susanna.lofgren@naturvardsverket.se

Frågor om djurskydd och smittskydd:

Helena Kättström, enhetschef på avdelningen för djurskydd och hälsa
, Jordbruksverket, 036-15 63 03, helena.kattstrom@jordbruksverket.se

Frågor om smittskydd:

Carl Hård af Segerstad, chef enheten för patologi och viltsjukdomar, Statens Veterinärmedicinska anstalt, 018-67 40 00, carl.hard@sva.se

Anneli Nivrén, presschef Naturvårdsverket, 010-698 13 12, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se