Abn Amro / AAC Capital Partners

Valutasäkrade nickel- och aluminiumcertifikat noteras på Stockholmsbörsen idag

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2007 11:24 CET

Från och med idag blir det möjligt för alla typer av investerare i Sverige att
investera direkt i två helt nya råvaror: nickel och aluminium. ABN AMRO lanserar
Open End certifikat för nickel och aluminium på den svenska marknaden. Det blir
nu även möjligt att handla certifikaten med valutasäkring.

"Flera råvarupriser, bland annat nickel har stigit kraftigt det senaste året,
och jag är glad att vi nu kan möta den starka efterfrågan på dessa råvaror bland
svenska investerare. Att investera i nickel och aluminium blir nu lika enkelt
som att köpa aktier", säger Niklas Åkerfelt, ansvarig för strukturerade
produkter på ABN AMRO i Norden.

Under de senaste 12 månaderna har priset på nickel ökat med mer än 140 %.
Efterfrågan på aluminium ökar konstant. Det är till stor del efterfrågan på
tillväxtmarknaderna i Indien och Kina som har drivit prisutvecklingen.

Valutasäkrade certifikat erbjuds nu, förutom på nickel och aluminium, även på
guld. "Under de senaste fem åren har guldpriset ökat med över 130 %, men bara
med 50 % mätt i kronor, eftersom dollarn fallit samtidigt mot den svenska
kronan. Genom att istället investera i guldcertifikat med valutasäkring påverkas
inte värdeutvecklingen av dollarfallet. Istället erhåller placeraren hela
värdestegringen av råvaran, i detta fall 130 %", förklarar Niklas Åkerfelt.

ABN AMRO är väl känt för sina strukturerade produkter och råvarucertifikat i
speciellt Holland och Tyskland, och har expertkunskap om råvarumarknaderna runt
om i världen. Privatpersoner kan handla ABN AMRO certifikat genom sin egen
nätmäklare, fondkommissionär eller bank. ABN AMRO ställer köp- och säljkurser på
produkterna, och garanterar likviditeten under hela dagen. Handeln sker precis
som med aktier.

Flera andra råvarucertifikat finns tillgängliga hos ABN AMRO sedan november
2006: olja, guld, silver, koppar och zink. Mer information finns på
www.abnamromarkets.se.


Niklas Åkerfelt, ansvarig strukturerade produkter + 44 77 3818 8803
Eva Reimers, kommunikationschef 070-423 53 54, 08-572 353 54


Fakta om ABN AMRO:
ABN AMRO är en av de ledande corporate och investmentbankerna i Sverige, och en
ledande kapitalförvaltare. På Stockholmskontoret finns ca 250 anställda. ABN
AMRO, med huvudkontor i Nederländerna, är en ledande internationell bank med
totala tillgångar på 987 miljarder euro (per den 31 dec 2006). ABN AMRO har
över 3 500 kontor i över 60 länder, och har cirka 110 000 heltidsanställda
medarbetare runtom i världen. ABN AMRO är noterat på Euronext och New York
Stock Exchange. Läs mer: www.abnamro.se