MDT

VALVET underground

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2010 14:37 CET

I vår nya verksamhet, VALVET underground, öppnar vi dörrarna för det som är extra experimentellt och nytt.

Vi arrangerar VALVET open, kvällar med kortare färdiga eller ofärdiga koreografiska stycken (hör av dig om du har något du vill visa) och vi bjuder in till korta residens med spännande danskonstnärer som öppnar dörrarna för publiken under sina repetitioner. Alltid med samtal efteråt!

Vi presenterar ett fåtal föreställningar under året som vi anser snarare presenterar nya koncept i föreställnings-format och experimentella scenkonstupplevelser än traditionella föreställningar.

Vi välkomnar nytänkande projekt och bjuder gärna in deltagare och publik till möten i olika former.


Programmet för VALVET underground skapas allt eftersom och kommer att finnas på vår hemsida.

http://www.modernadansteatern.se/Program/VALVET-underground/.pg_35

 

Moderna Dansteatern är en scen för den samtida dansen, där de oetablerade får en plats att möta en intresserad publik och de redan etablerade danskonstnärerna får möjlighet att utforska nya vägar. Verksamheten innehåller dansföreställningar, performance, installationer, ny media & dansfilm, festivaler samtal & semiarier, danskunskapande projekt och residens. Verksamheten stöds av Framtidens Kultur, Stockholms Stad, Statens Kulturråd, Stockholms läns landsting. Vi stöds också av vår publik och givetvis de konstnärer vi samverkat med under de 24 år Moderna Dansteatern varit verksam.