i&m, Invandrare & Minoriteter

Valvindar, nytt nummer av tidskriften i&m ute nu!

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2010 15:14 CEST

"Valvindar”

i&m frågade de sju riksdagspartierna om deras syn på segregationens följder och om diskrimineringen av invandrarnas Sverigefödda barn. Men politikerna talade hellre om arbetslinjen för nyanlända och tydligare kunskapskrav i skolan.

Politikernas svar finns i pdf-format på i&m:s hemsida:www.iochm.com

UR INNEHÅLLET:

Stenar som vapen
Är bränder och stenkastning i segregerade förorter kriminella handlingar eller politiskt budskap? Brinner det för att illusionslösa ungdomar med spektaklet gör uppror mot samhällets orättvisor? Eller är det bara kul att tända på?

Demokratins dilemma
Med vilken strategi ska de etablerade partierna bemöta Sverigedemokraterna? Dilemmat är, hur långt kan de tillägna sig högerpopulisternas retorik och problemformulering för att vinna röster utan att förlora trovärdigheten i sakfrågan.

Kartan och verkligheten
Fördomar och schablonbilder av ”hur invandrare är” spelar än i dag en stor roll i utformningen av den kommunala integrationspolitiken och praktiken. Målet är att alla ska betraktas som (jäm)lika, ändå skapas det en olikhetspraktik i vardagen.

Den osynliga generationen
Det finns en stor grupp människor i Sverige som lever på ojämlika villkor men som sällan syns i vare sig statistik eller forskning. Det är invandrarnas barn, födda och uppvuxna i Sverige men som ändå ses som ”dom andra”.

”Livets lotteri” i skolvärlden
Invandrade elever har, även i skolor som har sämst resultat i betygskampen, ambitiösa framtidsplaner – som ofta kallas alltför utopiska av skolan. Migrationserfarenheter tycks skapa framtidsvisioner, som bryts ned av lågt ställda förväntningar.

Tystnaden kring TBC
Kan tuberkulos åter begränsas i Sverige när alla inte ges samma möjlighet till vård? Det är svårt att hålla smittspridningen i schack så länge asylsökande och ”papperslösa” inte vågar eller kan uppsöka hälso- och sjukvården.

För samtliga artiklar se i&m:s hemsida: www.iochm.com

Beställ direkt: 08-531 757 60 eller bestallning@iochm.com

i&m är en populärvetenskaplig facktidskrift som skildrar hur samhället förändras genom migration och kulturmöten. Tidskriften speglar debatt och forskning om invandrar- och minoritetsfrågor samt följer upp och ger bakgrund till aktuella händelser. Flertalet skribenter är själva forskare.