Abridge AB

Vandra upp i SLA trappan

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2011 08:01 CET

Behåll kompetensen och gå mot en ökad omsättning och bättre lönsamhet

Vandringen i SLA trappan är ett strategiskt beslut som kräver engagemang från stora delar av organisationen och ofta inspel från extern part. När alla pratar om att flytta produktionen till Kina är det livsviktigt att utveckla nya tjänster inom eftermarknaden för att kunna behålla kompetens och jobben i Sverige, säger Gunnar Sandberg VD på Abridge AB.

I dag är kunden den knappa resursen och bristvaran. För att lyckas gäller det att se vad varje kund har för unika behov. Att driva eftermarknad på samma sätt som en produktionsprocess passar dåligt för dagens kunder. Tjänsteutveckling bygger mycket på interagerande med kunderna tidigt i utvecklingsfasen det omvända gäller för produktutveckling.

SLA trappan

Det första steget i SLA trappan handlar om själva reservdels-affären därefter ligger fokus på att teckna avtal med kunderna. Tecknande av avtal ger en ypperlig chans till att stärka kundrelationen, öka intäkterna och ger en avsevärd bättre planering av hela eftermarknadsverksamheten. Undersökningar visar dessutom att hela 50% av serviceintäkterna är direkt kopplade till tecknade avtal i ett industriföretag.

Lär känna din kund!

Du måste lära kunderna att berätta vad de vill ha. Det låter lätt men kräver att du har deras förtroende, en kritisk faktor vid tjänsteutveckling. Vag information är ett tecken på lågt förtroende. Utformningen av avtal skall naturligtvis avspegla vad vi kan erbjuda och vad kunderna värderar. Kundvärdesmätningar både externt och internt måste därför vara med under hela resan till ett stabilt erbjudande. Läs mer om SLA trappan här!

För mer information, vänligen kontakta:

Gunnar Sandberg, VD Abridge AB
Mobil: 0708 614346
Gunnar.sandberg@abridge.se

Abridge är en konsult inom Service Management med affärsutveckling som spetskompetens. Vi hjälper svenska industriföretag att tjäna mer pengar på sina tjänster genom en bättre säljkunskap, tydligare processer och bättre systemstöd. Läs mer om Abridge AB på www.abridge.se