Norrköping Vatten och Avfall AB

Vandrarmussla hittad i Glan

Pressmeddelande   •   Aug 08, 2013 14:20 CEST

Stora mängder av Vandrarmussla har hittats i sjön Glan utanför Norrköping. Borgs vattenverk, som är ett av Norrköping Vattens sju vattenverk, tar sjövatten från Glan för att producera dricksvatten till kommuninvånarna.

– Det finns Vandrarmusslor på bergsväggarna vid inloppet till Borgs vattenverk men i dagsläget har de inte ställt till med några problem inne i vattenverket, berättar Maria Rothman chef för Driftenheten på Norrköping Vatten. 

Att det finns Vandrarmussla i Glan påverkar inte kvaliteten på det färdiga dricksvattnet men de kan orsaka driftstörningar.  Om stora mängder Vandrarmusslor tillåts sitta fast på gallret vid inloppet till vattenverket så innebär det att flödet in till vattenverket minskar vilket kan påverka produktionen. Vandrarmusslorna kan även orsaka driftstörningar om de t.ex. sätter sig fast på en ventil så att den inte går att stänga eller om de fastar i en pump.

– Vi ser inga risker med Vandrarmusslorna eftersom det finns metoder för att ta bort dem. Vi utför regelbundet inspektioner för att se om det finns några Vandrarmusslor i anläggningen, och vi har infört bra rutiner för hur vi ska hantera dem innan de ställer till med problem för vattenverket, säger Maria Rothman. 


Norrköping Vatten ansvarar för vatten och avlopp i Norrköping kommun. Vår uppgift är att förse kommuninvånarna med ett gott dricksvatten och ta hand om deras avloppsvatten.