Vanguard Sverige

Vanguard och Plan + Höganäs kommun = Systemtänkande(Lean service) kommun!

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2009 19:00 CET

Den 3 mars 2010 och tre dagar framåt agerar Höganäs kommun värdorganisation för den 3 dagar långa workshopen "En introduktion till systemtänkande". I ett samarbete mellan Vanguard Consulting och PLAN kommer Högnäs kommun verksamhet att stå i centrum då deltagare från landet samlas för att lära sig att förstå sina verksamheter som system!

- Workshopen är en provocerande och praktisk genomgång av professor John Seddons vidareutveckling av idéerna i Toyota Production System. Seddons modell, Vanguard-modellen, ligger till grund för det som har kommit att kallas Lean Service. Den möjliggör ett nytt sätt för dig att se på och utmana din organisations komplexitet. Samtidigt är den anpassad för praktisk tillämpning och hjälper dig att skapa varaktig förändring genom att utveckla organisationen som ett system, svarar Carl Palsson ansvarig för Vanguard Sverige.

Utbildningen kommer att genomföras under tre dagar. Där första dagens läggs fokus vid att utmana grundläggande idéer om hur vi utformar och leder arbete. Samt förståelsen om varför systemprinciper är ett bättre alternativ. Därefter tränar vi praktisk användning av systemprinciper. Se och förstå saker som tidigare varit osynliga. För att avslutningsvis arbeta med frågorna: Hur driver vi förbättringar? Vilka möjligheter finns för förbättring, och med vilken metod kan du uppnå dem?

- Stina Palmqvist från Plan, berättar att utbildningen riktar sig främst till de som står inför utmaningen att utveckla sina tjänsteorganisationer, personer inom kommuner, landsting och företag, dock inte konsulter.

Utblidningsinformation

Plats: Höganäs kommun

När: 3 - 6 mars 2010

För mer information och bokning: Klicka här!

Vanguard hjälper tjänsteorganisationer att skapa en framgångsrik omställning från traditionellt "Command and Control" tänkande till systemtänkande. Är du beredd att utmana det sätt du tänker på, kan du med hjälp från Vanguards experter uppnå snabba och bestående förändringar. Vanguard har en unik kunskap och expertis från att vara ledande på detta område, och resultatet för kunderna är alltid förbättrad kundservice till lägre kostnad, samtidigt som medarbetarnas arbetsglädje ökar.

Vanguard Consulting

www.vanguard-consult.se

info@vanguard-consult.se