Landstinget i Östergötland

Vanlig övervikt större hot mot folkhälsan än fetma

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 17:01 CET

Vanlig övervikt hos många är ett större folkhälsohot än grav fetma hos enstaka. Onsdagen den 22 hålls den tredje årligen återkommande strategidagen kring övervikt och fetma i Linköping.

– Grav fetma är en allvarlig sjukdom för individen men den ”vanliga” övervikten hos oss alla är ett större hot mot folkhälsan, säger folkhälsovetare Marianne Angbratt vid Folkhälsovetenskapligt centrum.

Medarbetare från hela Landstinget i Östergötland och länets kommuner samlas på strategidagen för att diskutera hur vi bemöter barn och unga med fetma och övervikt, hur vi kan förebygga och behandla problemen och var till exempel skolhälsovården kommer in i bilden.

Fetma och övervikt uppmärksammas mer och mer som ett hälsohot och sedan förra året prioriterar också hälso- och sjukvårdsnämnden kirurgi för gravt feta personer i landstinget som en ”sista utväg” när alla andra metoder är uttömda.

Tjockare
Flera undersökningar pekar på att vuxna blir allt tjockare, för en tid sedan presenterade Folkhälsovetenskapligt centrum delar ur en befolkningsenkät som visar att östgötarna blir allt mera överviktiga.

– Tjugotvå procent av länets 10-åringar lider också av övervikt och fetma, cirka 50 procent av förklaringen till övervikten har genetisk bakgrund men resten beror på för lite motion och för högt energiintag, bland annat, menar Marianne Angbratt och hänvisar till statistik som visar att 25 procent av energiintaget hos fyraåringar kommer från bland annat godis, chips och läsk.

Vårdprocessprogram
Vad går då att göra? Ja, sedan några år tillbaka arbetar hälso- och sjukvården i länet med att ta fram riktlinjer och ett vårdprocessprogram för hur problemen ska förebyggas och behandlas på ett likvärdigt sätt.

Klart är att vården ska vara lika över hela länet, det ska alltså inte vara någon skillnad på hur du behandlas beroende på var du bor i Östergötland.

– Mycket kan göras i det enskilda mötet med patienterna i hälso- och sjukvården, men för att lösa problemet måste alla goda krafter i samhället hjälpas åt, skola, sjukvård, näringsliv, restauranger och detaljhandel, menar Marianne Angbratt.

Text: Per Samuelson