Naturskyddsföreningen

Vanliga läderskor sprider miljögift

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2009 10:24 CET


En undersökning som Naturskyddsföreningen gjort visar att vanliga läderskor innehåller flera sorters miljögifter som sprids både till bäraren och till naturen.
Det allvarligaste resultatet är att tonvis med trevärt krom som kommer från garvningen av skorna sprids i Sverige varje år. Kromet kan i samband med förbränning och vid deponering omvandlas till cancerogent sexvärt krom.
Naturskyddsföreningen har låtit analysera 21 par skor varav 11 är inköpta i Sverige, två i Sydafrika, två i Uganda, två i Indien, två på Filippinerna och två i Vitryssland.

Skorna har analyserats för en mängd kemikalier och flera miljögifter hittades. Undersökningen är en del i
Naturskyddsföreningens arbete med att undersöka innehållet av miljögifter i vanliga konsumentprodukter. Tidigare har bl.a. handdukar, T-shirtar, solskyddsmedel och plastskor undersökts.

– Det är oacceptabelt att cancerogena och hormonstörande ämnen finns i konsumentprodukter i den utsträckning som Naturskyddsföreningens undersökningar har visat, säger Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen.

Förutom trevärt krom som fanns i höga halter i samtliga skopar utom i ett naturgarvat, innehöll två av skorparen azofärger som kan ge upphov till cancerogena aminer. Azofärger kan också vara allergiframkallande. Azofärgerna som lakas ut från lädret av svett kan omvandlas till cancerogena aromatiska aminer och kan tas upp i huden när man har skorna på sig. Azofärger i avfall som slängs på soptipp kan också ge upphov till aromatiska aminer som sprids i miljön med lakvatten från tipparna.

I ett av skoparen som var köpta i Sverige hittades ett mycket giftigt bekämpningsmedel, en typ av bromerad fenol. Denna har troligen använts för att bespruta lädret för att undvika mögelangrepp under lagring och transport. Den bromerade fenolen är ett misstänkt hormonstörande ämne som är en hälsorisk för skokonsumenten och ett miljöproblem när skon blir avfall.

Förutom stora halter av trevärt krom hittades också flera andra miljöfarliga metaller i skorna: arsenik, kvicksilver och bly. I Sverige finns ett förbud mot användning av kvicksilver och att ämnet finns i skor kan innebära ett brott mot förbudet om det är så att kvicksilver tillsatts avsiktligt.

Trevärt krom är en förhållandevis harmlös kemikalie. Men när skorna förbränns eller, vilket är vanligt i andra delar av världen, slängs på soptipp och kromet sprids med lakvatten i miljön, finns det risk att kromet oxiderar till sexvärt krom som är en cancerogen och miljöskadlig kemikalie.

– I det blandade avfall som förbränns i Sverige finns en risk att trevärt krom oxiderar till sexvärt krom. En del av kromet renas bort från rökgaserna, men då flyttas problemet från rökgasen till ett filter eller slam som deponeras och kan läcka. Det sexvärda krom som inte renats bort från rökgaserna sprids i miljön. Det kan andas in, tas upp av huden, förorena vattendrag och skada människor och andra organismer, säger Andreas Prevodnik, projektledare för rapporten och kemikaliehandläggare på Naturskyddsföreningen.

Om de halter av krom som hittats i de undersökta skorna är representativa har Naturskyddsföreningen kommit fram till att nästan 6 ton krom importeras till Sverige varje år. Detta krom blir till slut avfall.

– Den europeiska och den svenska lagstiftningen är nästan helt tandlös. Det finns idag inget som reglerar spridningen av metaller som krom från konsumentprodukter. Vi uppmanar företagen att använda och utveckla alternativa garvningsmetoder, säger Mikael Karlsson.

Undersökningen är gjord i tillsammans med Naturskyddsföreningens samarbetsorganisationer i Sydafrika, Uganda, Indien, Vitryssland och på Filippinerna som presenterar rapporten samtidigt i sina länder.

Naturskyddsföreningen och SwedWatch har också initierat en granskning av produktionsförhållandena och miljöeffekterna vid skotillverkning på flera platser i världen. Den rapporten presenteras nästa vecka.

För mer fakta:
Läs hela rapporten (på engelska):
http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/press/badshoes.pdf
Läs en sammanfattning av rapporten på svenska:
http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/press/badshoessvensksam.pdf
Fria pressbilder på de undersökta skorna:
http://www.naturskyddsforeningen.se/press/pressbilder/läderskor
Tabell med bilder på de undersökta skorna:
http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/press/skotabell.pdf
Mer om våra tidigare undersökningar av konsumentprodukter:
http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/miljogifter/

För frågor kontakta:
Mikael Karlsson, ordförande, 070-316 27 22
mikael.karlsson@naturskyddsforeningen.se
Andreas Prevodnik, projektledare för undersökningen 070-970 41 29
andreas.prevodnik@naturskyddsforeningen.se
Anders Grönvall, presschef, 070-655 46 19
anders.gronvall@naturskyddsforeningen.se
Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 184 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Mobil hemsida (wap): mobil.naturmob.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00