Statens folkhälsoinstitut

Vanligast med riskbruk av alkohol bland unga

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2011 09:43 CET

Var tredje ung man och var fjärde ung kvinna dricker sig berusad minst två gånger i månaden. Det är alkoholvanor som innebär en risk för framtida ohälsa och sociala problem. Nästan varannan person med ett riskbruk vill minska sin konsumtion och hälso- och sjukvården har god möjlighet att förändra riskabla alkoholvanor.  

Idag startar uppmärksamhetsveckan om riskbruk av alkohol. Under 7-11 november 2011 stödjer Statens folkhälsoinstitut en nationell uppmärksamhetsvecka om riskbruk av alkohol gemensamt med landstingens/regionernas primärvård. Syftet är att sprida kunskap och uppmärksamhet om alkoholens roll för ohälsa.

– Målet är att frågor om alkohol ska bli lika vanliga som frågor om tobak, kost, stress och fysisk aktivitet när människor möter hälso- och sjukvården, säger Ewa Jonsson, utredare.

13 procent eller cirka 900 000 personer i åldern 16–84 år beräknas ha riskabla alkoholvanor. Riskbruket är som mest utbrett bland unga vuxna i åldern 16-29 år. I den gruppen är det 30 procent av männen och 23 procent av kvinnorna som berusningsdricker minst två gånger i månaden. Det visar statistik ur den Nationella folkhälsoenkäten. Skador av alkohol som kan drabba unga är exempelvis minskad fertilitet, sämre minne och depressioner.

– Den som befinner sig i ett riskbruk av alkohol behöver inte ha problem här och nu, men riskerar problem i framtiden. Men så länge det handlar om ett riskbruk och inte ett fullt utvecklat skadligt bruk finns stora möjligheter att göra något åt situationen, säger Ewa Jonsson.

Hälso- och sjukvården har en nyckelroll för att kunna uppmärksamma och förändra ett riskbruk. Forskning visar att enkla korta rådgivande samtal, exempelvis i samband med en hälsokontroll, kan få personer att minska sin alkoholkonsumtion.

Under uppmärksamhetsveckan ordnar primärvården runt om i landet självtester, föreläsningar och sprider information om riskbruk av alkohol.

För ytterligare information:
Ewa Jonsson, utredare, 063-19 96 25, e-post: ewa.jonsson@fhi.se
Pi Högberg, utredare, 063-19 96 60, e-post: pi.hogberg@fhi.se
Presstjänsten nås på: 063-19 96 52

Fakta riskbruk av alkohol

  • Riskbruk av alkohol betyder att man dricker på ett sätt som ökar risken för framtida fysisk och psykisk ohälsa och beroende.
  • Den individuella känsligheten för vad som är riskabel alkoholkonsumtion varierar från person till person.
  • Ju mer man dricker desto större är risken. Det är därför bättre att dricka mindre mängder för de som dricker alkohol.
  • Särskilda risker finns vid så kallat berusningsdrickande. En inom hälso- och sjukvården vanlig definition för berusningsdrickande är 4 standardglas eller mer vid ett och samma tillfälle för kvinnor och 5 för män.

Ett standardglas motsvarar något av följande:

  • 2 flaskor lättöl
  • 50 cl folköl
  • 33 cl starköl
  • 12-15 cl vin
  • 8 cl starkvin
  • 4 cl sprit