Folksam

Vanligt diskmedel tvättar bort möglet på din husfasad lika bra eller bättre än många specialmedel för mögeltvätt

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2008 11:41 CEST

Folksam har följt upp sin senaste test av utomhusfärger, där 30 av 45 färger underkändes på grund av mögelpåväxt, med en unik undersökning av olika mögeltvättmedel på marknaden. Inget av medlen hindrar dock fullt ut, att möglet växer tillbaka. Bäst i test blev Biokleen Alg & Mögeltvättmedel, som är miljömärkt. Handdiskmedlet Yes Original har en rengöringseffekt mot mögel, som överträffar de flesta specialtvättmedlens - särskilt de kemikalieintensiva.

- Yes Original är kemiskt sett det mildaste och miljövänligaste alternativet som vi testat, säger Jan Snaar, miljöchef på Folksam.Dessutom är medlet det enda testade, som inte marknadsförs som verksamt mot mögel. I jämförelse med kemikalieintensiva mögelmedel som till exempel Boracol och Bor-ex visar vårt test, att Yes ändå tvättar bort möglet effektivare.

- Samtidigt som det är stora skillnader mellan bäst och sämst i test vad gäller rengöringseffekten och dess varaktighet, så förekommer stor prisvariation, fortsätter Jan Snaar. Yes Original kostar exempelvis mindre än en krona litern att använda, medan det dyraste medlet, Boracol, går på 240 kronor litern.

Folksams test av mögeltvättmedel för träfasader har ägt rum under knappt ett års tid i Borås. De målade träpaneler, som tidigare exponerats utomhus under två år i Folksams senaste färgtest och då blivit mest mögeldrabbade, har använts för tvätt med nio mögeltvättmedel på marknaden. Medlens varierande resultatverkan har sedan jämförts. Trämaterialet har varit likvärdigt, betingelserna vid målning och mögelbehandling kontrollerade och exponeringssituationen realistisk. Inget av medlen har kunnat behålla panelerna mögelfria.

- Vi har använt preparaten helt enligt tillverkarnas instruktioner. Om något varit oklart har vi följt upp med telefonsamtal. Det är viktigt att komma ihåg att detta är ett första begränsat test på en plats i Sverige, Borås. Men alla ingående medel har applicerats på likvärdigt underlag och utsatts för samma väderlek, säger vetenskapligt ansvarige Stefan Hjort på Swerea IVF, som utfört testet för Folksams räkning.

- Vi har tidigare konstaterat att färgindustrin omsätter miljardbelopp varje år, säger Jan Snaar. Att så många av de vanligaste färgerna börjar mögla efter bara några år är inte acceptabelt. Att det dessutom verkar svårt att hitta långsiktigt verksamma mögeltvättmedel gör inte situationen angenämare för husägarna.

Folksam har 430 000 kunder som är villaägare. De vill i möjligaste mån ha sina träfasader fria från mögel. I det arbetet är marknadens första oberoende test av mögeltvättmedel, som Folksam nu genomfört under vetenskaplig ledning av Swerea IVF, ett viktigt steg på vägen.

Bilaga:Rapporten "Folksams test av produkter för att åtgärda mögelskadade träfasader"

För ytterligare information:
Jan Snaar, miljöchef Folksam, telefon 08-772 65 63, 0708-31 69 63
Stefan Hjort, tekn dr. Swerea IVF, telefon 031-706 60 45, 070-780 60 45

Presschef: Lars Åkerkvist, telefon 08-772 60 77, 0708-31 60 07

Folksam är ett försäkringsbolag med ett stort utbud av försäkringar, spar- och lånemöjligheter för alla behov. Varannan svensk, vartannat hem, var fjärde bil och nittio procent av alla som idrottar är försäkrade genom Folksam. Den kunskap vi får använder vi för att på lång sikt öka trafiksäkerheten, bidra till människors hälsa och minska miljöpåverkan. Folksam grundades 1908 och har kontor i hela Sverige. Läs gärna mer på www.folksam.se