Com Hem AB

Vanligt med regler runt datorspel i svenska hem

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2012 09:00 CEST

Resultaten i en ny undersökning från Com Hem visar att två av fem svenskar brukar spela när de är uppkopplade i hemmet. Av dessa uppger 35% att de spelar flera gånger om dagen och vanligast är att spela 1-3 timmar per dag. Undersökningen visar också att majoriteten (60%) av respondenterna med barn i hushållet har satt upp regler för barnens spelande.   

2 763 svenskar mellan 15 och 80 år medverkade i en undersökning som Com Hem genomförde i september. Undersökningen tog bland annat reda på svenskarnas spelvanor och regler kring spelande i hemmen. Resultatet visar att så många som 40% av respondenterna svarar ja på frågan ”Brukar du spela när du är uppkopplad hemma?”. 64% av de unga (80-talister och yngre), 50% medelålders (70-, 60-, och 50-talister) och 26% äldre (40-talister och äldre) svarar att de spelar när de är uppkopplade hemma. 

De vanligaste spelen bland unga och medelålders är action- och strategispel, medan äldre spelar kortspel. De fem vanligaste speltyperna är action, strategi, äventyr, kort och rollspel. På frisvarsfrågan om vilket som är favoritspelet svarar de flesta World of Warcraft (76 st), följt av Battlefield (74 st), Diablo (59 st), Call of Duty (50 st) och Wordfeud (45 st).

Totalt spelar 81% av de som spelar hemma flera gånger i veckan eller oftare. 35% spelar flera gånger per dag, vilket är vanligast bland medelålders och kvinnor. I alla åldrar är det vanligast att spela 1-3 timmar per dag. Bland unga är det näst vanligast att spela 3-6 timmar per dag, medan de äldre spelar betydligt mindre. Vi ställde också frågan vad som är viktigt när du spelar hemma och de flesta (83%) svarar stabil uppkoppling (83%) och snabbt bredband (59%).

Regler för spelande
Majoriteten av hushållen (59%) har regler kopplade till barnens spelande. Reglerna är lite olika utformade, men vanligast är att ha regler om begränsad speltid per dag (65%) eller begränsat till vissa spel (41%). Det är relativt vanligt att reglerna innebär en motprestation, exempelvis läxläsning och hushållssysslor.

 – Vi ser att fler vuxna spelar spel, vilket ger en bättre förståelse för hur man kan göra bra och relevanta regler för sina barn. Att ha en tidsbegränsning är inte bara det vanligaste utan upplevs också som det enklaste sättet att få kontroll över sitt barns spelande, säger Johnny Lindqvist, expert unga och internet på Surfa Lugnt.

Drygt hälften (52%) av de som svarat i underökningen anser sig i stor eller mycket stor utsträckning ha koll på vad barnen gör på nätet. Män tycker sig ha bättre koll på detta än kvinnor. Bara en fjärdedel av respondenterna använder något tekniskt hjälpmedel för att kontrollera sina barns internetanvändande och spelande.

 – Det är bra att det bara är en fjärdedel som använder tekniska hjälpmedel för att kontrollera sitt barns nätanvändning, då en teknisk lösning oftast gör att man som vuxen inte blir insatt i vad barnen gör. Om det skulle hända något och barnen då behöver hjälp eller stöd, är det viktigt att man är insatt i vad barnet gör så att man vet hur man ska agera, säger Johnny Lindqvist.

Ta del av hela undersökningen här.

Mer om undersökningen
Com Hems kundpanel, Com-panelen, består av drygt 6 000 respondenter som kontinuerligt får besvara frågor om bredband, tv och telefoni. Panelen rekryterades i mars 2011 och är ett initiativ taget för en närmare konsumentdialog liksom för att undersöka trender och beteenden kring tv och bredband. Respondenterna är Com Hem-kunder mellan 15 och 80 år som är geografiskt spridda över Sverige.

Com Hem är en av Sveriges ledande leverantörer av tv, bredband och telefoni. Cirka 40 procent, 1,74 miljoner, av Sveriges hushåll är anslutna till Com Hems nät och har tillgång till marknadens bredaste tv-utbud. Com Hem erbjuder prisvärda, högkvalitativa och kompletta tjänster för tv, bredband och fast telefoni. Företaget grundades 1983, har cirka 900 anställda och huvudkontor i Stockholm. För mer information: www.comhem.se