BRÅ Brottsförebyggande Rådet

Vanligt med våld vid storhelger och lönehelger

Pressmeddelande   •   Dec 23, 2003 10:44 CET

På storhelger som valborg, nyår och midsommar polisanmäls långt fler misshandelsbrott än på årets andra dagar. Men även under helger efter lön anmäls fler misshandelsbrott än normalt.

Det konstaterar Brottsförebyggande rådet (BRÅ) som i dag offentliggör statistik från år 2002 om när polisanmälda misshandelsbrott sker.

- Mönstret illustrerar mycket väl våldsbrottslighetens samband med våra dryckesvanor, säger Jan Andersson, generaldirektör på BRÅ.

LÖNEHELGER UTMÄRKER SIG

I genomsnitt polisanmäls 155 misshandelsbrott per dag i Sverige. Valborgshelgen (valborgsmässoafton och första maj) är den helg då det anmäls i särklass flest misshandelsbrott (i genomsnitt 363 brott per dag). Av storhelgerna kommer därefter midsommarhelgen och nyårshelgen med 331 respektive 269 brott. Lönehelger är nästan lika drabbade som
storhelgerna. Under lönehelger anmäls det i genomsnitt 281
misshandelsbrott per dag.

Den enskilda dag då det anmäls flest misshandelsbrott är nyårsdagen (514 brott). Den lugnaste dagen på hela året är Nyårsafton före kl 24.00; då anmäldes 24 brott. Det betyder att de flesta misshandelsbrotten under nyårshelgen inträffar efter tolvslaget på nyårsnatten. Det genomsnittliga antalet brott under en "lönelördag" var 310.

MISSHANDEL MOT BARN 7-14 AVVIKER

Beträffande polisanmälningar som avser misshandel mot barn avviker mönstret från det generella. När det gäller barn i åldern 7-14 år polisanmäls flest misshandelsbrott under Lucia, Valborg och Halloween (allhelgonahelgen). De polisanmälda misshandelsbrotten under Halloween har ökat jämfört med i mitten på 1990-talet.

Även i övrigt avviker denna grupp. Antalet polisanmälda
misshandelsbrott mot barn minskar här under helger och är som högst under vardagar, vilket ska jämföras med mönstret totalt som är tvärtom.

FAKTA
· Statistiken bygger på uppgifter om anmälningar åren 1995-2002 om brottstillfället och inte anmälningsdatum. Ett mindre antal anmälningar har exkluderats, dels de där brottsdatum saknas, dels så kallad seriebrott, som sträcker sig över en längre period.

· Uppgifterna om antalet misshandelsbrott på storhelgerna bygger på ett genomsnitt av två dagars polisanmälningar (till exempel nyårsafton och nyårsdagen). Utmärkande för alla helger är att de flesta misshandelsbrotten sker under sennatten, det vill säga efter kl. 24.00.

YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR: Jan Andersson, generaldirektör, tfn 08-401
87 01 eller Leif Petersson, statistiker, tfn. 08-401 87 35. Efter
kontorstid kan de även nås via presstjänsten på 0704-193506.

Till diagram och tabell: http://www.bra.se/extra/publication/?button_showpublication.308.=1

BRÅ, Box 1386, 111 93 Stockholm
http://www.bra.se