Kristdemokratiska Ungdomsförbundet, KDU

Vansinne att sänka alkoholskatten!

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 15:30 CET

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet Riks
Pressmeddelande
Stockholm den 19 februari 2007

Sänkt skatt på öl och vin och höjd skatt på sprit? Det är vad riksdagens skatteutskott överväger att genomföra i Sverige. Skatteväxlingen tror man skall komma till rätta med smuggelspriten.
Samtidigt visar ny statistik från Sorad, Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning vid Stockholms universitet, att reseinförseln av alkohol faktiskt har minskat.

- Att i ett läge där reseinförseln minskar och när ungdomars alkoholkonsumtion avtagit en aning börja diskutera sänkta alkoholskatter är vansinne, säger Kristdemokratiska Ungdomsförbundets ordförande Ella Bohlin i en kommentar till förslaget som just nu behandlas i skatteutskottet..

KDU vill att målet med den svenska alkoholpolitiken skall vara minskad konsumtion. Då behövs en politik med de utsatta i centrum. Skattesänkningar är inte rätt väg att gå, det kan vår granne i öst vittna om. Finland sänkte den 1 mars 2004 skatten på starksprit med 44%. Som ett brev på posten ökade den totala konsumtionen av ren alkohol med ungefär 15% på ett år. I dess spår har även våldsbrotten ökat markant.

- Jag trodde att hotet om sänkta alkoholskatter med en Alliansregering var avvärjt när finansminister Anders Borg i höstas slog fast att ”Det är bättre att folk jobbar än att de super” tydligen hade jag fel, avslutar Ella Bohlin.

För mer information:
Ella Bohlin
Förbundsordförande
0765-27 25 32

Erik Nilsson
Generalsekreterare
0765-27 25 34

www.kdu.se