Länsstyrelsen Västerbotten

Vanvårdade hundar omhändertagna

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 10:02 CET

Länsstyrelsen fattade den 22 november beslut att omhänderta ett stort antal hundar hos en ägare i Nordmaling. I samma beslut förbjöds hundägaren att ha hand om djur över huvud taget. Redan dagen efter, torsdag 23 november, verkställdes beslutet genom polisens försorg.

De hundar som ärendet gäller är 50 blandrashundar av draghundstyp. Polisen tog hand om 48 av dem för att omplacera dem till bättre miljö där de får god omvårdnad. En hund avlivades på plats eftersom den var svårt sjuk, en har en annan ägare och hämtades av denne.

- Hundarna är kraftigt avmagrade och har levt under helt oacceptabla förhållanden. De har absolut inte vårdats i enlighet med de krav som ställs i djurskyddslagen, säger länsveterinär Annelie Grip Hansson som bakgrund till beslutet.
Kommunalt ansvar

Det är kommunerna som ansvarar för den direkta tillsynen av djurskyddet i länet. Om ett djur far illa eller djurhållningen inte sköts, ska det anmälas till kommunens miljöinspektör eller till länsveterinären. I det aktuella fallet har bygg- och miljökontoret i Nordmalings kommun sedan många år tillbaka haft synpunkter på djurhållningen hos hundägaren.

- Situationen för djuren blev sämre och sämre, trots flera ingripanden från miljöinspektören och förelägganden från Länsstyrelsen, säger länsveterinären. När läget nu hade blivit akut för hundarna, måste vi ingripa omedelbart.

Kontaktperson Länsveterinär Annelie Grip Hansson, 090-10 72 44, 070 - 632 45 05