Svenska Vård

Vanvården i den sociala barnvården

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2010 11:48 CET

Delbetänkandet om vanvård i den sociala barnvården under 1900-talet innehåller fruktansvärda berättelser om övergrepp som skakar om och bedrövar oss alla. Dagens enskilda verksamheter inom den sociala barn- och ungdomsvården får svart på vitt att utsatta barn inte fått det skydd och den trygghet de har rätt till och behöver, utan istället utsatts för vanvård som i vissa fall övergår ens fattningsförmåga. I vilken omfattning den typ av verksamheter som Svenska Vård representerar har del i detta går inte att utläsa, men varje övergrepp är ett för mycket, och det står klart att vi och hela den sociala barnvården inte har klarat av vårt uppdrag fullt ut.

Till de drabbade, de som berättat och de som inte kommit till tals, vill vi framföra vår medkänsla och djupt kända ursäkt. Det går inte att backa tiden och göra ogjort det som hänt, och en ursäkt idag är kanske en klen tröst. Det vi som branschorganisation däremot kan arbeta för är att göra det som står i vår makt för att se till det inte upprepas.

Vi vill också tacka alla dem som orkat minnas och vågat berätta. All den smärta det måste ha inneburit är svår att föreställa sig. Vi vill tacka för att ni berättat så att vi får veta och har en chans att lära för framtiden.

Övergrepp inom den sociala barn- och ungdomsvården ska uppmärksammas, utredas och åtgärdas. Våra verksamheter ska, i den mån det är möjligt, vara öppna för granskning, både av media och myndigheter, vi välkomnar och efterfrågar detta.

Vi arbetar seriöst med att ha en grundligt utformad etikpolicy, som är en grundsten i medlemskapet i Svenska Vård och som alla medlemmar måste acceptera och arbeta efter. Svenska Vårds Etikpolicy genomgår sedan november 2009 en revidering med utgångspunkt från barnperspektivet.

Kraven för tillstånd och tillsyn ska vara höga, relevanta och konkreta. De ska gälla för alla verksamheter, oavsett huvudman, och barnets säkerhet är en grundläggande del i detta.

Vi uppmärksammar barnets utsatthet och hur vi ska hantera det genom föreläsningar, kurser och utbildningar, öppna för både medlemmar och andra liknande verksamheter.

Vi vill vara del i forskning, utveckling och utredningar, utvecklingar och det arbete som pågår kring detta, och med grund i stor erfarenhet och hög kompetens bidra till att övergrepp inom den sociala barnvården inte längre förekommer.

Framförallt, vi måste vara ödmjuka inför och hantera det oerhört stora ansvar vi har när vi tar emot och arbetar med utsatta barn.

 

Styrelsen för Svenska Vård

Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, omsorg och behandling.