Riksförbundet för Samhällets Styvbarn

Vanvårdsutredningen och Samhällets Styvbarn

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2010 13:06 CET

Den 14 januari presenterar den statliga Vanvårdsutredningen sin delrapport och äldre- och folkhälsominister Maria Larsson håller presskonferens i Rosenbad kl. 15.30.

Vanvårdsutredningen tillsattes 2006 för att på regeringens uppdrag granska allvarliga övergrepp och vanvård av flickor och pojkar som varit placerade i familjehem/fosterhem eller vid barnhem och andra institutioner inom den sociala barnavården. Utredningen granskar endast preskriberade fall. Utredningen intervjuar vuxna som varit utsatta för övergrepp och vanvård under placeringar i barndomen. Regeringen väntas den 14 januari ge utredningen direktiv att fortsätta utredningsarbetet ytterligare två år.

Utredningen presenterade 2007 en första rapport med sina intryck av vittnesmålen om vanvård och övergrepp. Förhandsinformationen talar om att den delrapport som presenteras den 14 januari, och som baseras på drygt 400 intervjuer, kommer att skaka Sverige.

Riksförbundet för Samhällets Styvbarn anser att samhället måste ge de vanvårdade en fullständig upprättelse för de övergrepp och den vanvård de utsatts för. Vi anser

– Att en offentlig ursäkt skall ges de vanvårdade från högsta ort i samhället

– Att en ekonomisk kompensation skall ges åt de vanvårdade

– Att den konkreta utformningen av denna upprättelse skall diskuteras fram i samråd med de vanvårdade.

 

Media som önskar Samhällets Styvbarns synpunkter på Vanvårdsutredningens rapport den 14 januari kan kontakta:

Anne Skånér, ordförande, tel. 070-553 24 70

Benny Jacobsson, organisationssekreterare, tel. 0768-233 644

 

Media i västra och södra Sverige kan också kontakta:

Yvonne Palm, vice ordförande, tel. 070-113 65 20

 

Stockholm 12 januari 2009

– – – –

Riksförbundet för Samhällets Styvbarn bildades 2004 som intresseorganisation för vuxna f.d. barnhems-, fosterhems- och familjehemsbarn.

Besök Samhällets Styvbarns webb:

http://www.styvbarn.se

Vanvårdsutredningens hemsida:

http://www.sou.gov.se/vanvard/index.htm