Rikspolisstyrelsen

Vapenamnesti 1 mars - 31 maj 2007

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 13:54 CET

Polisen Gävleborg.
Under tre månader med start den 1 mars 2007 finns möjligheten att lämna in vapen och ammunition som man inte har tillstånd till att ha. Amnestin innebär att den som lämnar in ett illegalt vapen till polisen löper ingen risk att straffas.
Den som lämnar in skjutvapen får vara anonym och kvitto lämnas på varje inlämnat skjutvapen.Vapnen kommer att kontrolleras ifall det finns en känd ägare till vapnet. Om så är fallet kommer denne att kontaktas och ges möjlighet att återfå vapnet om polismyndigheten inte beslutar annat. Hinder för ett utlämna-de kan vara att den som har licens för vapnet har sålt eller överlåtit vapnet på ett brottsligt sätt eller genom att ägaren genom bristande förvaring möjliggjort stöld av vapnet.* Vad händer med vapnen utan ägare?
Vapen där känd ägare saknas går till skrotning i Linköping.

* Vart kan jag lämna in vapen?
Samtliga polisstationer i länet ska ta emot skjutvapen under ordinarie öppettider.
Polisstationernas öppettider finns på polisens hemsida. www.gavleborg.polisen.seDen som lämnar in ett skjutvapen har ett ansvar för vapensäkerheten ända tills vapnet överlämnas till polisen och måste därför se till att vapnet är oladdat vid transport och vid den efterföljande hanteringen. Polismyndig-heten vill att vapen som skall lämnas in skall åtgärdas så att mottagande tjänsteman lätt kan se att vapnet är oladdat. Brytvapen, till exempel hagelvapen och kombivapen bör överlämnas brutna, kulgevär försedda med slutstycke bör slutstycket vara i utdraget läge. Vissa äldre vapen av Remingtontyp där bör slutstycksluckan vara öppen.Tidigare vapenamnesti
Erfarenheter från vapenamnestin 1993 talar för att även en hel del legala skjutvapen kommer att lämnas in under amnestitiden, oftast vapenägare som passar på att lämna in skjutvapen för skrotning.

Reglerna om skrotning har ändras sedan 1993 då det var förenat med kostnader att får vapnen skrotade. Nu-mera gäller att alla vapen som skall skrotas skall lämnas till polisen som nu har ensamrätt på vapenskrotning. Det är gratis att lämna vapen till polisen för skrotning. Det går bra att kostnadsfritt lämna in vapen för skrot-ning när som helst, givetvis också under amnestitiden men alla legala vapen kommer att hanteras enligt de regler som gäller för sådana vapen. Om ett legat vapen skall lämnas in så skall om möjligt också licensen i original överlämnas.


Frågor besvaras av
Lennart Lundberg
Chef för tillståndsenheten
0650-351 47
070-532 94 79


Hesam Akbari
Informationsenheten