Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter

Vapenfri tjänst införs i Vitryssland

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2010 10:38 CET

Vitrysslands president Aljaksandr Lukasjenka har beordrat fram en lag som ska göra det möjligt att genomföra vapenfri tjänst. Åtgärden är ett direkt resultat av den effektiva påverkanskampanj som det oberoende vitryska civilsamhället bedrivit under det senaste halvåret. Östgruppen har deltagit aktivt i kampanjen.

- Det här är en viktig framgång som visar att det faktiskt går att påverka politiska beslut också i en diktatur, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

I höstas tog samhällsengagerade vitryssar initiativ till en kampanj för rätten till vapenfri tjänst. Kampanjen har fått internationellt stöd, bland annat av Östgruppen. Tillsammans med ett tiotal europeiska människorättsorganisationer skrev Östgruppen i slutet av januari ett öppet brev till Vitrysslands president Lukasjenka. I brevet uppmanades Lukasjenka just att se till så att en lag som reglerar vapenfri tjänstgöring införs i den vitryska lagstiftningen.

Rätten till vapenfri tjänst har erkänts av FN:s människorättskommitté. Den vitryska konstitutionen garanterar också sedan länge rätten till vapenfri tjänst, men trots det finns det ingen lag som reglerar hur den vapenfria tjänstgöringen ska genomföras. Följden har blivit att flera unga män har dömts till fängelse eller böter då de av samvetsskäl vägrat göra väpnad militärtjänst.

- Vi kommer nu att med intresse följa arbetet med den nya lagtexten. Det är viktigt att den utformas på ett sådant sätt att den ger en reell möjlighet till vapenfri tjänst åt alla dem som av samvetsskäl inte kan tänka sig att bära vapen, säger Martin Uggla

För mer information, kontakta:
Martin Uggla, ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
070-941 17 02
uggla@ostgruppen.se
www.ostgruppen.se
www.vitryssland.wordpress.com

Östgruppen är en ideell organisation som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter i Östeuropa och Centralasien. Vi samarbetar med och stödjer organisationer i regionen. Vi sprider information och bildar opinion i Sverige.