Svenska kyrkan

Vapenhandel ämne för konferens i Svenska kyrkan i London

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 09:20 CEST

På torsdag den 28 oktober inleds "Gothenburg IV – Ecumenical Conference on Arms Trade" i Svenska kyrkan i London. Där samlas deltagare från kyrkor och ekumeniska organisationer runt om i världen för att diskutera vapenhandel utifrån ett etiskt perspektiv.

I konferensen deltar bland andra Andrew Feinstein, tidigare parlamentariker från Sydafrika, och KG Hammar, tidigare ärkebiskop i Svenska kyrkan.

Programmet innehåller teologiska perspektiv på vapenhandel och presenterar hur situationen ser ut i olika länder, bland annat Sydafrika. På lördagen deltar representanter från organisationen Religions for Peace i ett seminarium om multireligiösa perspektiv på vapenhandelsfrågor.

Bakom konferensen står Göteborgsprocessen som startades i Göteborg 2001 som ett sätt för kyrkor och kristna organisationer att ta itu med frågor om vapenproduktion och vapenhandel. Tre internationella konferenser har hållits tidigare i Göteborg och Nairobi.

– Jag hoppas att konferensen leder till en fördjupad samsyn bland representanter för olika kyrkotraditioner och olika religionstraditioner och att denna samsyn innebär en kritisk och alltmer ifrågasättande attityd till den ökande globala vapenhandeln, säger KG Hammar, ordförande i Göteborgsprocessen och ärkebiskop emeritus.

– Jag hoppas också att frågorna om icke-våld som alternativ i konflikter får större plats i tänkandet inom dessa traditioner.

Konferensen hålls i Ulrika Eleonora kyrka, Svenska kyrkan, och avslutas med en gudstjänst på söndag den 31 oktober.

Kontaktperson: Viktoria Isaksson, kommunikatör Svenska missionsrådet, tfn 070-453 63 69, e-post: viktoria.isaksson@missioncouncil.se

Fakta om Göteborgsprocessen

Bakom Göteborgsprocessen står Sveriges Kristna Råd, Life & Peace Institute, Kristna Fredsrörelsen och Svenska missionsrådet. Kyrkor och kyrkorelaterade organisationer arbetar här tillsammans ekumeniskt för kunskap och etiska utmaningar i vapenexporten. Göteborgsprocessen uppmuntrar också till en konstruktiv dialog med vapenindustrin, kontrollmyndigheter och väpnade styrkor. Läs mer på www.gothenburgprocess.org