Inspektionen för strategiska produkter, ISP

Vapenhandläggare informeras om ISP

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 09:30 CET

Under november månad genomför Rikspolisstyrelsen en årlig vapenkonferens för samtliga vapenhandläggare i landet.

På konferensen informerar ISP bl.a. om de områden där ISP och polisen samarbetar idag. Det gäller t.ex. rörande hantering av referensvapenbesök, vid utförseltillstånd för jaktvapen och de remisser som ISP skickar till polismyndigheterna. Utöver detta informerar man allmänt om myndigheten och om kommande författningsförändringar som påverkar det gemensamma arbetet.

Pga. det stora intresset och ökat antal deltagare är konferensen i år uppdelad på tre tillfällen. Det första tillfället var den 8 november då c:a 70 st vapenhandläggare deltog. ISP kommer även att deltaga kommande datum, den 16 och 23 november 2006.