STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige

Var är alla funkisar, Eva Hamilton?

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2010 10:11 CET

Funktionshindrades rätt att synas i TV-soffor och bakom nyhetsdeskar är både stipulerad och önskvärd hos såväl Sveriges regering som SVT själv. I sändningstillståndet står uttryckligen att SVT:s programutbud ska spegla förhållanden i hela landet, och att mångfald ska prägla programverksamheten och personalsammansättningen.

Tyvärr är detta långt ifrån verkligheten, menar frilansjournalist och Stilmedlem Annika Taesler som skrivit reportaget Rullstol i rutan?. I dag förekommer personer med synliga funktionsnedsättningar i 1,7 promille av SVT:s sändningar. Bland programledare och TV-journalister lyser de helt med sin frånvaro. Fortfarande finns i public service-tv ingen talkshowvärd, lekledare eller meteorolog som har en synlig funktionsnedsättning.

– Det är helt oacceptabelt att funktionsnedsatta utestängs på det här sättet, säger Jonas Franksson, styrelseledamot i Stil och före detta programledare för CP-magasinet. Det här visar att ungefär ingenting har hänt sedan vi gjorde CP-magasinet för 5 år sen. Andra diskrimineringsgrunder, som etnicitet, har gått från att skildras i ”specialprogram” till att inkluderas, men när det gäller funktionsnedsättningar verkar inte det systematiska arbetet överhuvudtaget existera.

Genom flera månaders research och intervjuer i TV-huset visar Taesler att Sveriges Television lider av både okunskap och rädsla när det kommer till frågan om funktionshinder. I företagets värld symboliserar en rullstol något främmande och avvikande, som man inte vet hur man ska hantera och därför väljer att blunda för.

– Det kanske allra grövsta är Annikas citat från en högt uppsatt person på nyhetsdivisionen som menar att funktionshindrade undanhålls från TV-rutan av omtanke om dem själva, eftersom medieexponering kan vara "svår för dem att hantera". Det är ett förhållningssätt som reducerar människor till hjälplösa offer, bara för att man till exempel använder en rullstol för att ta sig fram, säger Jonas Franksson, styrelseledamot i Stil.

Artikeln finns på dn.se.

För mer information kontakta:

Annika Taesler, journalist och ambassadör för Stil, tel. 070-767 85 87, e-post annika@promotionpost.se

Nicoletta Zoannos, kommunikationschef, tel. 08-506 221 89, e-post: nicoletta.zoannos@stil.se

Stil är en ideell organisation som bedriver assistansanordning och opinionsbildning, sedan 1984. Stil arbetar för ökad tillgänglighet, anti-diskriminering och rätten till personlig assistans. www.stil.se